Rektor i fokus

- kunskap, värden och verktyg

Skickas följande arbetsdag

427 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Bokens redaktör är Ulf Blossing, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I boken medverkar också Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S. Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander och Helene Ärlestig. Rektor i fokus kunskap, värden och verktyg Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande....

Information

ISBN:

9789144127828

Utgivningsår:

2011

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

33759-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

432

Författare

Ulf Blossing

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han studerar skolors förbättringskulturer, bland annat med fokus på lärares samarb...

Gunnar Berg

Gunnar Berg är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet, Campus Härnösand. Han disputerade i pedagogik vid Uppsala universitet 1981 på avhandlin...

Annika Bergviken Rensfeldt

Annika Bergviken Rensfeldt är FD i pedagogik, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet ...

Susanne Duek

Mats Ekholm

Mats Ekholm är professor emeritus vid Karlstads universitet. han forskar om hur skolors inre liv påverkar barns och ungas utveckling och lärares ar...

Anna Gustafsson

Susanne Gustavsson

Susanne Gustavsson är lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Hon undervisar i yrkeslärarutbildningen och i pedagogikämnets fristående kurser oc...

Ingrid Hylander

Ingrid Hylander är docent i pedagogik och leg. psykolog. Hon är anställd som senior forskare på Karolinska Institutet. Hennes forskningsintresse rö...

Jan Håkansson

Jan Håkanssson är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Han har arbetat med forskningsöversikter kring skola, undervisning och skolutveckling ...

Birgitta Johansson-Hidén

Birgitta Johansson-Hidén är legitimerad och specialistbehörig psykolog, lektor och forskare inom området ”Kommunikation inom ledning, grupp och org...

Mette Liljenberg

Mette Liljenberg är universitetslektor i pedagogik och verksam inom rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om skol...

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

David Ryffé

Hans-Åke Scherp

Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han har varit vetenskaplig ledare under 10 år för e...

Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, skolledarutbildning och kompetensutvec...

Marie Wrethander

Marie Wrethander är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs...

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är docent i pedagogik. Hennes avhandling behandlar rektorers och lärares kommunikation och dess betydelse i framgångsrika skolor. F...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer