Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Preflight

Innan du lämnar ifrån dig pdf:er med tillhörande original, är det viktigt att du låter varje pdf gå igenom en kontroll, preflight, för att säkerställa den tekniska kvaliteten på slutprodukten. Kontrollen resulterar i en rapport. Om rapporten består av en grön bock kan du utgå ifrån att allt är okej. Om den däremot består av gula trianglar och/eller röda kryss, är detta ett tecken på att något i ditt dokument kan behöva justeras. Nedan följer tips på vad som kan kontrolleras och justeras. Om du är osäker, kontakta förlaget för att säkerställa både att felet verkligen måste rättas till, och i så fall, rätt arbetsmetodik används.

Preflight-profiler

När du kör kontrollen ska du använda dig av våra preflight-profiler. Vilken du använder beror på antal färger och hur produkten ska tryckas. Det finns en preflight-profil för varje typ av slutprodukt. Om du är osäker på vilken du ska använda, kontakta din uppdragsgivare på förlaget. Försäkra dig om att du alltid har den senaste versionen.

Preflight-rapporten

När du har kört preflight-kontrollen i Adobe Acrobat får du en rapport. Den kan bestå av en grön bock (då är allt bra) eller gula trianglar och/eller röda kryss, som indikerar på eventuella fel inom olika områden.

Om det finns fel, visas en rubrik för felet och länkar som tar dig direkt till det ställe där felet förekommer. Klickar du på Kommentarer i verktygsfältet, visas små korta förklaringar på vad som är fel, vad det beror på och vad du kan göra för att rätta till det.

Ytterligare hjälp att rätta till fel

Behöver du ytterligare hjälp med hur man rättar till ett fel? I vänstermenyn finns tips och instruktioner (samma rubriker som i rapporten).

Där finns även exempel på situationer då du inte behöver justera originalfilerna och skapa ny pdf. Du kan spara mycket arbete på att läsa igenom dessa sidor innan du börjar på ett jobb. Det tar inte längre tid att göra rätt från början, och man sparar mycket tid på att slippa ändra i efterhand.

Obs! Om felet/felen fanns från början (t.ex. vid en revision) och innebär mycket merarbete: kontakta förlaget för att säkerställa både att felet verkligen måste rättas till, och i så fall, rätt arbetsmetodik används.