Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Allmänna villkor

Gäller fr.o.m. 2024-01-01

1 Äganderätt

Beställt material (samtliga produktionsfiler som uppdragstagaren arbetar med) blir Studentlitteraturs egendom efter slutfört uppdrag. Efter avslutad produktion levereras samtliga originalfiler till Studentlitteratur.

2 Exklusivitet

Uppdragstagaren förbinder sig att behandla erhållna uppgifter om Studentlitteraturs verksamhet, som inte Studentlitteratur offentliggjort, konfidentiellt såväl under som efter uppdragets fullgörande. Uppdragstagaren förbinder sig vidare att inte använda Studentlitteraturs mallar för annan kunds räkning.

3 Grafisk profil

Uppdragstagaren har att följa Studentlitteraturs riktlinjer avseende den grafiska profilen (omslag, inlagor, marknadsföring, kataloger, administrativt material etc.). Senast tillgängliga digitala mallar skall alltid användas. Digitala mallar samt grafiska riktlinjer rekvireras från Studentlitteratur. 
Studentlitteraturs logotyp ska i första hand användas så som anvisas i de olika malldokumenten. Vid behov av andra varianter, stäm av med uppdragsgivaren.

4 Tekniska krav och riktlinjer

Uppdragstagaren har att följa Studentlitteraturs tekniska krav och riktlinjer som presenteras på studentlitteratur.se/originalmallar. Uppdragstagaren följer ev. förändringar i kraven och riktlinjerna och justerar vid behov sitt arbetssätt.

5 Uppdragets omfattning

Uppdrag kan ges som enbart omfattar formgivning. Ett uppdrag kan även innefatta all originalproduktion för att slutligen leverera tryckfärdiga pdf:er. Uppdragen specificeras från fall till fall av Studentlitteratur med underlag, produktionsplan etc. i samband med beställning.

6 Leverans

Uppdragstagaren har att följa Studentlitteraturs krav och riktlinjer för leverans. I övrigt skall Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2020 (ALG 20) tillämpas.