Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Webb

Digitala ikoner för tryck

I den digitala boken finns ofta klickbara länkar som leder till nedladdningsbara filer, övningar, etc. Dessa länkar, oftast i form av små ikoner, trycks även i den analoga boken. De som ska användas finns här för nedladdning:

Vanliga pdf:er för digital publicering

Precis som du måste använda vissa joboptions för att skapa pdf för tryck, finns det joboptions för pdf:er som ska publiceras digitalt. Vilka dessa är, framgår tydligt av namnen på de joboptions som finns att ladda ned på sidan Inställningar. Om en inlaga både ska tryckas och publiceras digitalt måste man alltså skapa två pdf:er: en för tryck och en för digital publicering. Se sidan Filnamn för korrekt namngivning.

Ebok

Dessa pdf:er är avsedda för läsning på skärm. Det kan vara en hel inlaga, men kan även vara mindre dokument, som ibland består av bara en sida. För att skilja dem åt, använder vi en numrering för att undvika sammanblandning: huvudinlagan heter alltid b001, medan extra, fristående böcker numreras med b002, b003 etc. Uppdragsgivaren kan förse dig med en förteckning över de olika komponenternas filnamn.

Downloads

Dessa pdf:er är avsedda för nedladdning från webben, så att användaren t.ex. kan skriva ut dem. Det kan vara vissa sidor ur en inlaga, men även helt fristående dokument. Uppdragsgivaren ger dig instruktioner om namngivningsprinciper. Namngivningen ska vara begriplig för slutanvändaren. Grundreglerna är följande:

 • Eftersom de ska lagras på server, använd bara a-z, A-Z, 0-9 och bindestreck/understreck. Filnamnet får inte innehålla mellanslag (använd _), specialtecken som å, ä, ö eller punkt förutom den som står innan filändelsen (.pdf).
 • Lägg inte till ”download” eller liknande i filnamnet.
 • Lägg dem i stället i en mapp som heter ”downloads pdf”. Om det finns särskilda original till pdf:erna, lägg dem i en mapp som heter ”downloads indd”.

Bilder till menyer och övningar

Ibland blir du ombedd att spara om bilder t.ex. ur inlagan, som ska användas i menyer och/eller övningar i produktens digitala del. Dessa sparas på följande sätt:

 • RGB, 72 dpi
 • ingen genomskinlighet (vit bakgrund)
 • kvadratiska bilder (övningar/menyer): 640 × 640 pixlar
 • rektangulära bilder (hörövningar, bildspel: 640 × 480 pixlar
 • rektangulära bilder (tavlor): 1920 × 1080 pixlar
 • foton och pixelillustrationer sparas som .jpg
 • streckteckningar sparas som .png
 • gör man komplexa illustrationer med lager osv. ska även arbetsfil levereras med lager som .psd eller .tif,
 • namnge bilderna enligt instruktioner från uppdragsgivaren och, om det är många filer, sortera i mappar efter typ.

Seriebilder

Seriebilder, dvs. bild som används för att identifiera en bokserie, ska vara kvadratisk, jpg (hög kvalité, dvs. låg komprimeringsgrad), minst 1000 × 1000 px.

Om en serie har kompletterande fysiska produkter ska användaren känna igen seriebilderna genom färg, symbol, font etc.

Tänk på att innehållet i seriebild ska vara tydligt i storleken 175 × 175 px.

Den får inte innehålla text utöver logotyp, siffror (och kompletterande bokstäver, t.ex. ”1A”) och dekorativ text.

Det ska inte finnas skugga, rundade hörn eller kantlinjer i bilden. Plattformen där seriebilden visas lägger automatiskt på detta beroende på kontext.

Seriebilden visas alltid tillsammans med en logotyp och/eller seriens namn i text, därför behöver detta inte finnas med i bilden.