Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Preflightvarningar som rör teckensnitt, tecken, text

Te​cken saknas

I dokumentet finns tecken som inte är definierade i teckensnittet. Detta visas ofta som tomma utrymmen, rutor eller rutor med kryss i. Dessa tecken behöver tas bort eller bytas ut. Alternativt byter man teckensnitt.

Du kontrollerar vilka teckensnitt som används i InDesign genom att välja Text > Sök efter teckensnitt. Inga gula varningstrianglar bör visas. Åtgärda i så fall. Använd om möjligt bara en version av ett teckensnitt. Undvik Symbol, eftersom dessa tecken oftast finns i det ordinarie teckensnittet.

Text har artificiell fet stil

Artificiell fet stil kan ge oväntade resultat och bör inte användas.

Artificiell fet stil är en matematiskt skapad fetstil som sällan uppkommer i dokument som skapats med InDesign, men kan förekomma i fall där pdf:en skapats från FrameMaker, Word eller LaTex.

Vit text är mindre än 7 punkter

Kan orsaka passningsproblem i tryckpressar. Gör om möjligt texten större.

Ju fler CMYK-färger bakgrunden består av, desto större risk för misspass. Ju tunnare linjer teckensnittet har, desto större risk. Ofta uppstår problemet då man monterat en sidminityr för att illustrera en boksida som egentligen inte är avsedd att läsas. I detta fall kan man bortse från varningen.

Teckensnittet är inkorrekt

Kontrollera om ett ”udda”, gammalt eller hemmatillverkat teckensnitt används. Måste bytas ut. Ibland rör det sig om fonetiska tecken. Dessa ska i så fall bytas ut till Doulus SIL (ej SIL Doulus).

Teckensnittet är inte inbäddat

Alla teckensnitt som används måste vara inkluderade, även i inmonterade figurer (t.ex. .ai, .eps, .pdf).

  • .ai-filer bäddar numera in teckensnitt automatiskt. Om det är en gammal .ai-fil: öppna den och spara om i senaste formatet.
  • .eps: öppna figuren och bädda in teckensnittet (Spara som > markera Bädda in teckensnitt …). Eller hellre spara som .ai.
  • .pdf: öppna originalfilen och skapa ny pdf där teckensnittet inkluderas.