Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kringfiler

Förutom originalfiler till inlaga och/eller omslag ska du även leverera en del andra filer. Filerna skapar du först när du är helt färdig med omslaget/inlagan för att inte missa några ändringar som görs i sista stund. Filerna namnges med ”ISBN_01_tillägg” enligt nedan och läggs i en egen mapp.

Om du gör inlaga

Innehållsförteckning

Inlagans innehållsförteckning ska exporteras från InDesign och sparas som .rtf, med namnet ISBN_01_ih.rtf. (ISBN ska bytas ut mot bokens isbn-nummer med bindestreck)

Så här gör du

Innehållsförteckningen exporteras från InDesign som RTF-fil.

 • Konvertera ev. automatisk numrering till text. Markera all text i innehållsförteckningen och välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Konvertera Punkter och numrering till text.
 • Markera innehållsförteckningen och välj Arkiv > Exportera > RTF-dokument.
 • Namnge med ISBN_01_ih.rtf (ex. 978-91-44-00000-0_01_ih.rtf).

Författarpresentation

Om det finns en författarpresentation i bokens inlaga, ska den exporteras som en RTF-fil.

 • Markera författarpresentationen och välj Arkiv > Exportera > RTF-dokument.
 • Namnge med ISBN_01_fp.rtf (ex. 978-91-44-00000-0_01_fp.rtf).

Smakprov inlaga

Smakprovs-pdf:en för inlagan kommer att sättas ihop med motsvarande fil för omslaget och sedan publiceras på smakprov.se, för att kunder som är intressserade av produkten ska få just ett smakprov innan de bestämmer sig för att köpa. Uppdragsgivaren ger dig anvisningar om vilka sidor som ska vara med. Obs! Det finns en särskild joboption-inställning för smakprov och namnges med ISBN utan bindestreck, följt av _smakprov_inlaga.

Så här gör du

Det är lite olika vilka sidor från inlagan man vill ha med i ett smakprov. Normalt ligger smakprovets totala sidantal på 20-30 sidor. Ofta titelsida t.o.m. innehållsförteckning + 15 första sidorna i kapitel 3.

Obs! Ibland måste andra sidor väljas av rättighetsskäl och har uppdragsgivaren särskilda önskemål på vad som ska ingå. Man bör därför alltid stämma av med uppdragsgivaren om man inte redan har fått besked innan man börjar.

 1. Skapa en pdf på just de sidor som önskats. Obs! Det finns en särskild joboption-inställning för smakprov.
 2. Namnge filen med ISBN utan bindestreck/mellanslag, följt av _smakprov_inlaga. Om du inte också gör omslaget, är det denna fil du levererar.

Om du gör omslag

Författarfoto

Om ditt omslag har ett foto av författaren: leverera det obearbetade originalet av författarfotot på omslagets baksida. Vi vill försäkra oss om att ha denna originalfil, så att vi ev. kan använda den i andra sammanhang. Döp filen med Förnamn_Efternamn + _original.filtillägg.

Omslagsbild

Gör två bilder av omslagets framsida, tif och jpg. Döp med ISBN_01_coverimage.tif resp. ISBN_01_coverimage.jpg

Så här gör du

Två, ibland tre, versioner av omslagets beskurna framsida ska skapas:

Alltid:

 • .tif i 50 % av storleken, CMYK, 300 ppi. Namnge bilden med ISBN_01_coverimage.tif (ex. 978-91-44-00000-0_01_coverimage.tif).
 • skapa från .tif ovan en .jpg, sRGB, 800 pixlar hög, max kvalitet. Namnge bilden med ISBN_01_coverimage.jpg (ex. 978-91-44-00000-0_01_coverimage.jpg).

Om omslaget är vitt, spara en extra omslagsbild som .tif (för att den ska se bra ut på vit bakgrund) med färg i det vita:

Gör ett lager med färg (C=0, M=0, Y=0, K=4) som multipliceras över omslagsbilden i Photoshop. Slå sedan ihop alla lager. Namnge bilden med ISBN_01_coverimage_VIT (ex. 978-91-44-00000-0_01_coverimage_VIT.tif).

Smakprov omslag

Smakprovs-pdf:en för omslaget kommer att sättas ihop med motsvarande fil för inlagan och sedan publiceras på smakprov.se, för att kunder som är intressserade av produkten ska få just ett smakprov innan de bestämmer sig för att köpa. Obs! Det finns en särskild joboption-inställning för smakprov och namnges med ISBN utan bindestreck, följt av _smakprov_omslag.

Så här gör du
 1. Skapa en pdf på omslaget. Obs! Det finns en särskild joboption-inställning för smakprov. Namnge filen med ISBN utan bindestreck/mellanslag, följt av _smakprov_omslag_fram.
 2. Gör en kopia på pdf:en. Ändra namn på kopian så att den istället slutar på _bak.
 3. Öppna pdf:en som slutar på _fram och beskär vänster sida så att omslaget får rätt sidbredd. Spara och stäng.
 4. Öppna pdf:en som slutar på _bak och beskär höger sida så att omslaget får rätt sidbredd. Spara och stäng. Om du inte också gör inlagan, är det dessa två filer du levererar.
Slå ihop omslag med inlaga
 1. Kopiera pdf:en som slutar på _inlaga. Ta bort ”_smakprov_inlaga” i filnamnet. Öppna sedan kopian som du bytte namn på.
 2. Om pdf:en består av jämnt antal sidor, infoga en tom sida sist i dokumentet (finns funktion i Acrobat för detta).
 3. Byt ut sidan 1 mot pdf:en som slutar på _omslag_fram.
 4. Infoga pdf:en som slutar på _omslag_bak sist i dokumentet.
 5. Spara. Leverera filen som bara har ISBN som filnamn. Kasta de andra filerna.