Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Figurer och bilder

Begreppsdefinition

 • Vektoriserade figurer är t.ex. grafer, diagram, illustrationer ofta skapade i Illustrator. Dessa kallas nedan för figurer.
 • Punktuppbyggda bilder är t.ex. foton, skärmdumpar, illustrationer skapade i Photoshop eller annat likvärdigt bildbehandlingsprogram. Dessa kallas nedan för bilder.

Mer information om färg, figurer och bilder som ska användas vid tryck av omslag och inlagor finns under Preflight i vänstermenyn.

Allmänna riktlinjer för figurer och bilder

Nedan följer allmänna riktlinjer för färg, figurer och bilder.

Svartvita figurer

Streckteckningar/vektorgrafik, enkla figurer, grafer och diagram ska ritas separat i Illustrator, ej direkt i InDesign.

 • Färghantera inte i Illustrator, dvs. använd inte ICC-profiler på dokument (välj ”Spara som”, klicka inte i ”Bädda in ICC-profiler”). Arbeta i CMYK-läge och säkerställ att enbart svart färg förekommer.
 • Vid text i bild ska teckensnitt inkluderas i filen.
 • Använd inte övertryck på vita objekt.
 • Filen ska sparas i .ai-format (ICC-profiler ska inte bäddas in).

2-färgsfigurer

Figurer, streckteckningar, grafer och diagram i svart + dekorfärg ska ritas separat i Illustrator, ej direkt i InDesign.

 • Endast svart + dekorfärg med exakt samma namn som övrig dekorfärg i boken/produkten.
 • Färghantera inte i Illustrator, dvs. använd inte ICC-profiler på dokument. Arbeta i CMYK-läge och säkerställ att enbart svart färg förekommer.
 • Vid text i bild ska teckensnitt inkluderas i filen.
 • Använd övertryck på 100 % svarta objekt (dvs. ej ursparning).
 • Använd inte övertryck på vita objekt.
 • Filen ska sparas i .ai-format (ICC-profiler ska inte bäddas in).

4-färgsfigurer

Figurer, streckteckningar, grafer och diagram i CMYK ska ritas separat i Illustrator, ej direkt i InDesign.

 • Endast CMYK, inga dekorfärger eller RGB-färger får förekomma. Undantagsvis kan teckningar vara i RGB under förutsättning att de inte innehåller texter eller linjer i svart som riskerar att leda till misspass. Man bör dock vara uppmärksam på att man inte använder en RGB-färg i teckningen och en annan i InDesign-dokumentet om man vill att det ska resultera i samma färg i den tryckta boken.
 • Färghantera inte i Illustrator, dvs. använd inte ICC-profiler på dokument. Arbeta i CMYK.
 • Vid text i bild ska teckensnitt inkluderas i filen.
 • Använd övertryck på 100 % svarta objekt (dvs. ej ursparning).
 • Använd inte övertryck på vita objekt.
 • Filen ska sparas i .ai-format (ICC-profiler ska inte bäddas in).

Gråtonsbilder

Foton och teckningar i .tif-format sparas i gråtonsläge.

 • Färginställning 15 % dot gain vid bestruket papper
 • Färginställning 20 % dot gain vid obestruket papper
 • Upplösning 350 ppi

Foton

Punktuppbyggda färgbilder bör behållas i RGB. Studentlitteraturs arbetsfärgrymd för RGB är Adobe RGB 1998. Dessa bilder behöver inte skalas ner såvida det inte finns skäl att minska filstorleken. Bilder kan även vara i CMYK men bör då ha en upplösning under 400 ppi.)

CMYK bilder ur äldre Studentlitteratur-böcker eller externa källor med en annan färgprofil än ”PSOcoated_v3.icc” (för bestruket papper) eller ”PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc” (för bestruket papper) kan användas oförändrade. Dessa bilder behöver inte skalas ner såvida det inte finns skäl att minska filstorleken.

 • Total färgmängd: max 300 % vid bestruket papper (utförs av ICC-profilen)
 • Total färgmängd: max 240 % vid obestruket papper (utförs av ICC-profilen)
 • Upplösning: 350 ppi
 • Filformat: .jpg kan användas för oförändrade bilder. Gör man ändringar i en bild ska den sparas i filformatet .tif eller .psd. Även filformatet .png kan användas.

Teckningar/illustrationer

I de fall man behöver slå ihop lager i en bild bestående av flera lager vill vi även ha originalbilden med bibehållna lager (sparad som en psd-fil). I de fall en bild är en sammansättning av flera bilder önskar vi få de enskilda originalbilderna som separata bilder.