Privatperson Logga in

Kommande

Att arbeta för lika villkor

Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation

Skickas följande arbetsdag

334 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Organisationer bör verka för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Men vad innebär det i praktiken? Och vilken roll spelar maktstrukturer respektive individers handlande i arbetet för lika villkor? Att arbeta för lika villkor erbjuder en introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus, organisation och jämställdhet. Innehållet är organiserat i tre delar: 1. Lagar och metoder, vilket inkluderar rättsliga perspektiv på diskriminering, rekrytering samt arbetsvärderi...

Författare

Britt-Inger Keisu

Britt-Inger Keisu är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon arbetar för närvarande som föreståndare vid Umeå cent...

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson är docent i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om moderna organisationsteorier ur ett genusperspektiv. Fö...

Björn Ahlström

Björn Ahlström är fil. dr i sociologi och universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, där han arbetar som rektorsutbi...

Susanne Andersson

Susanne Andersson, fil.dr, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning har fokus p...

Ann Bergman

Ann Bergman var professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hon forskar och undervisar främst inom områdena kön, arbet...

Sofia Björk

Sofia Björk är doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning berör familjesociologiska frå...

Maria Carbin

Maria Carbin är docent och lektor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier. Hon disputerade år 2010 i statsvetenskap vid Stockholms unive...

Ulla Eriksson-Zetterquist

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Instit...

Anna Fogelberg Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är även ...

Tina Forsberg

Tina Forsberg är sociolog och filosofie doktor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst områdena organis...

Nils Hallén

Nils Hallén är jurist och har tidigare arbetat som HR-chef och vd. Han är i dag verksam som utbildare och konsult.

Annika Härenstam

Staffan Ingmanson

Elin Kvist

Paula Mulinari

Paula Mulinari är doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete. Hon forskar om förändrade arbetsvillkor för löntagare mot bakgrund av den st...

Kristina Palm

Calle Rosengren

Minna Salminen-Karlsson

Ulrika Schmauch

Susanne Tafvelin

Susanne Tafvelin, docent, Umeå universitet. Susanne forskar om ledarskap och arbetsmiljö, med fokus på ledarträning samt hur ledare påverkar medarb...

Mattias Wahlström

Mattias Wahlström är docent i sociologi och arbetar som universitetslektor vid Göteborgs Universitet. Han undervisar på grund-, master- och forskar...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer