Privatperson Logga in

Att arbeta för lika villkor

Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation

Skickas följande arbetsdag

334 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Organisationer bör verka för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Men vad innebär det i praktiken? Och vilken roll spelar maktstrukturer respektive individers handlande i arbetet för lika villkor? Att arbeta för lika villkor erbjuder en introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus, organisation och jämställdhet. Innehållet är organiserat i tre delar: 1. Lagar och metoder, vilket inkluderar rättsliga perspektiv på diskriminering, rekrytering samt arbetsvärderi...

Författare

Britt-Inger Keisu

Britt-Inger Keisu är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon arbetar för närvarande som föreståndare vid Umeå cent...

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap och dekan vid tekniska fakulteten, Luleå tekniska universitet. Hennes forskning handlar om organisa...

Björn Ahlström

Björn Ahlström är filosofie doktor i sociologi vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hans forskningsintresse rör frågor om lika vi...

Susanne Andersson

Susanne Andersson är forskare och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hennes forsk...

Ann Bergman

Ann Bergman var professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Bergmans forskning handlar om arbetsliv i vid bemärkelse, däribland arbetsvi...

Sofia Björk

Sofia Björk är forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning berör kön, sexualit...

Maria Carbin

Maria Carbin är statsvetare och docent i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. Hennes forskningsintressen rör feminis...

Ulla Eriksson-Zetterquist

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Instit...

Anna Fogelberg Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är även ...

Tina Forsberg

Tina Forsberg är lektor och arbetar inom ämnet arbetsvetenskap på Högskolan Dalarna. Tina disputerade 2009 med en avhandling om chefer och genusmär...

Nils Hallén

Nils Hallén är organisationskonsult med anställning vid Psykologiska institutionen, Södertörns högskola. Han är främst praktiker med lång erfarenhe...

Annika Härenstam

Annika Härenstam är professor emeritus vid Göteborgs universitet samt verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskn...

Staffan Ingmanson

Staffan Ingmanson är docent och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Hans undervisning och forskning är särskilt inrik...

Elin Kvist

Elin Kvist är filosofie doktor i sociologi och arbetar som universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskning kr...

Paula Mulinari

Paula Mulinari är docent i socialt arbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet. Hennes forskning är inriktad mot frågor om hur ...

Kristina Palm

Kristina Palm är docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH samt forskare vid Karolinska Institutet och Karlstads universitet. Hon är ...

Calle Rosengren

Calle Rosengren är filosofie doktor och docent i arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet. Hans forskning behan...

Minna Salminen-Karlsson

Ulrika Schmauch

Ulrika Schmauch är lektor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskning kretsar kring ojämlikhet, i synnerhet i re...

Susanne Tafvelin

Susanne Tafvelin är docent och leg. psykolog vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på ledarskap, arbetsmilj...

Mattias Wahlström

Mattias Wahlström är docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans forskning inriktar sig frä...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer