Privatperson Logga in

Kardiologisk omvårdnad

Skickas följande arbetsdag

345 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kardiologisk omvårdnad behandlar en viktig del i det totala omhänder­tagandet av en person och närstående som drabbats av hjärtsjukdom. Varje kapitel innehåller en teoretisk bakgrundsbeskrivning kopplad till aktuell forskning och en avslutande situationsbeskrivning som diskuteras utifrån vård och stöd som gavs, men också vad som kunde gjorts bättre. Varje professions kunskap och kompetens är därför synnerligen viktig, men det är teamets gemensamma kunskap och kompetens – tillsammans med den d...

Författare

Bengt Fridlund

Bengt Fridlund är professor emeritus. Hans kliniska intresse omfattar sedan många år kardiologisk och akut vård med fokus på individ, närstående oc...

Dan Malm

Dan Malm är legitimerad sjuksköterska och klinisk universitetslektor vid Högskolan i Jönköping där han arbetar som programansvarig för Jönköping Ac...

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson är professor och avdelningschef för forskarskolan vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hans egen forskning berör huvudsakligen ...

Eva Arenhall

Eva Arenhall är legitimerad sjuksköterska och arbetar på kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hon är också doktorand vid Öreb...

Maria Ask

Maria Ask är legitimerad sjuksköterska och har arbetat på Hjärt-Lungdivisionen i Lund. Maria Ask har också arbetat med vårdutveckling, och har tagi...

Åsa Axelsson

Åsa Axelsson är leg. sjuksköterska, docent i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. ...

Christina Berg

Christina Berg är legitimerad sjuksköterska och processhandledare i omvårdnad. Hon arbetar som vårdutvecklare på Hospice Helhetsvården, Stiftelsen ...

Malin Berghammer

Malin Berghammer är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

Eva Bergman

Eva Bergman är legitimerad sjuksköterska och hennes kliniska arbete som bedrivits vid Hjärtsektionen, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköp...

Karin Björkman Björkelund

Karin Björkman Björkelund, är leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Lunds universitet, Medicinska fakulteten, där hon också är programdirek...

Anders Broström

Ander Broström, sjuksköterska, medicine doktor och universitetslektor vid Institutionen för medicin och vård, Hälsouniversitetet i Linköping. Har k...

Margareta Brännström

Margareta Brännström är sjuksköterska och lektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon är för närvarande anställd som forskarassis...

Isabell Fridh

Isabell Fridh är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Hon är filosofie doktor i omvårdnad, docent i vårdvetenskap och...

Berith Hedberg

Berith Hedberg, leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdpedagogik, Göteborgs universitet samt docent och universitetslektor vid Jönköping Academy inom häl...

Azar Hedemalm

Azar Hedemalm är legitimerad sjuksköterska och universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes kliniska intresse omfatt...

Bodil Ivarsson

Bodil Ivarsson, leg sjuksköterska, med dr, Forskning och utveckling, Sjukhusövergripande staber, Skånes universitetssjukhus.

Anders Johansson

Anders Johansson är legitimerad sjuksköterska och universitetslektor vid Lunds Universitet. Anders är också docent i klinisk medicin inom ämnet ane...

Pelle Johansson

Pelle Johansson är forskningshandläggare på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Stockholm. Han är huvudsekreterare i forskningsfonden och har initie...

Peter Johansson

Peter Johansson är legitimerad sjuksköterska och docent vid hjärtsviktsmottagningen, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, och...

Marja-Leena Kristofferzon

Marja-Leena Kristofferzon är legitimerad sjuksköterska, FD och universitetslektor vid Högskolan i Gävle. Hon har mångårig erfarenhet av intensivvår...

Evy Lidell

Evy Lidell, leg. sjuksköterska och fil. dr i omvårdnad, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Kerstin Samarasinghe

Kerstin Samarasinghe är leg. sjuksköterska, distriktssköterska, vårdlärare och med.dr och har arbetat som universitetslektor i omvårdnad vid Högsko...

Mona Schlyter

Mona Schlyter är legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Malmö högskola. Hon har under många år arbetat som avdelningschef inom akut hjärtsjukv...

Trygve Sjöberg

Trygve Sjöberg är legitimerad biomedicinsk analytiker och docent vid Lunds universitet liksom vid avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universi...

Anna Strömberg

Anna Strömberg, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping samt vid kardiol...

Ann-Britt Thorén

Ann-Britt Thorén är legitimerad sjuksköterska och universitetslektor i vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Hennes forskning handlar huvudsakligen o...

Ingela Thylén

Ingela Thylén är legitimerad sjuksköterska och adjungerad lektor vid Hälsouniversitetet i Linköping och Kardiologiska kliniken vid Universitetssjuk...

Pia Tingström

Pia Tingström, leg. sjuksköterska, dr med. vet., universitetslektor och chef för Pedagogiskt Centrum, Hälsouniversitetet, Linköping. Hennes forskni...

Ulla Walfridsson

Ulla Walfridsson är legitimerad sjuksköterska som arbetat inom hjärtsjukvård (kirurgisk och medicinsk) sedan 1985. Hon arbetar med forskningsprojek...

Jonas Wihlborg

Jonas Wihlborg är specialistutbildad ambulanssjuksköterska, doktorand och universitetsadjunkt vid Lunds universitet. Han är ansvarig för och underv...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer