Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kommande

Fastighetsnomenklatur

Fastighetsekonomi och fastighetsrätt

Fastighetsnomenklatur

Fastighetsekonomi och fastighetsrätt

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 570 kr inkl. moms
Studora e-bok 356 kr inkl. moms

Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet och få koll på terminologin! I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är tre helt nyskrivna kapitel om marknadsanalys, om uthyrning och hyreskontrakt och om fastighetsöverlåtelser. Kapitlen ”Ekonomi och miljö över livscykeln” och ”Hållbarhet i fastighetsföretagande” är omarbetade och tar nu ett ty...

Läs mer

Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet och få koll på terminologin! I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är tre helt nyskrivna kapitel om marknadsanalys, om uthyrning och hyreskontrakt och om fastighetsöverlåtelser. Kapitlen ”Ekonomi och miljö över livscykeln” och ”Hållbarhet i fastighetsföretagande” är omarbetade och tar nu ett tydligare helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna. Dessutom är bilagan Fastighetsnomenklatur utökad med engelsk terminologi. I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av jordabalken, miljöbalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen samt hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Vidare beskrivs aktuella regler för bland annat fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden i dag. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade frågor om förvaltning, fastighets- och hyresmarknad, värdering, överlåtelseprocesser och fastighetsekonomiska analysförfaranden. En central roll i boken och dess historia utgörs av bilagan Fastighetsnomenklatur, där branschens termer och begrepp definieras - och nu även med engelska termer. Fastighetsnomenklatur - fastighetsekonomi och fastighetsrätt vänder sig till studerande inom universitet och högskolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorn samt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn.

Stäng

Författare

 ;

Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet och få koll på terminologin! I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är tre helt nyskrivna kapitel om marknadsanalys, om uthyrning och hyreskontrakt och om fastighetsöverlåtelser. Kapitlen ”Ekonomi och miljö över livscykeln” och ”Hållbarhet i fastighetsföretagande” är omarbetade och tar nu ett ty...

Läs mer

Detta är boken för dig som vill överblicka det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet och få koll på terminologin! I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är tre helt nyskrivna kapitel om marknadsanalys, om uthyrning och hyreskontrakt och om fastighetsöverlåtelser. Kapitlen ”Ekonomi och miljö över livscykeln” och ”Hållbarhet i fastighetsföretagande” är omarbetade och tar nu ett tydligare helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna. Dessutom är bilagan Fastighetsnomenklatur utökad med engelsk terminologi. I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av jordabalken, miljöbalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen samt hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Vidare beskrivs aktuella regler för bland annat fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden i dag. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade frågor om förvaltning, fastighets- och hyresmarknad, värdering, överlåtelseprocesser och fastighetsekonomiska analysförfaranden. En central roll i boken och dess historia utgörs av bilagan Fastighetsnomenklatur, där branschens termer och begrepp definieras - och nu även med engelska termer. Fastighetsnomenklatur - fastighetsekonomi och fastighetsrätt vänder sig till studerande inom universitet och högskolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorn samt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn.

Stäng

Författare

 ;