Perspektiv på barnkonventionen

Forskning, teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

293 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

I denna antologi fokuseras och diskuteras barnkonventionen som rättsligt och praktiskt verktyg utifrån olika forskningsområden och praktiska verksamheter. Bokens författare är forskare tillhörande olika vetenskapliga discipliner, varmed barnkonventionens praktiska innebörd relateras till forskning inom ämnena offentlig rätt, civilrätt, socialt arbete, rättssociologi, folkhälsovetenskap, socialmedicin och hälsopolitik, svenska som andraspråk, semiotik, utvecklingspsykologi och statsvetenskap. ...

Denna antologi är ett värdefullt bidrag, främst för målgrupperna.

Information

Illustratör:

Lotta Bruhn

ISBN:

9789144125015

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

39885-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

490

Författare

Lina Ponnert

Lina Ponnert är filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning rör den sociala barn- och ung...

Anna Sonander

Annika Andersson

Annika Andersson, fil.dr. i kognitiv neurovetenskap, forskar i psykolingvistik, mer specifikt om tvåspråkighet hos barn och vuxna. Hon studerar bar...

Johanna von Bahr

Vanja Berggren

Vanja Berggren är leg. sjuksköterska, folkhälsoexpert och forskare inom internationell hälsa, verksam vid Center for Strategic Health Studies, Dama...

Anna Fallgren

Kristian Gustafsson

Martina Hibell

Ewa Kristensson

Ewa Kristensson, som varit delaktig i att skriva boken, är barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun och har lång erfarenhet av att vara ledar...

Marie Köhler

Marie Köhler är barnläkare, sedan år 2000 barnhälsovårdsöverläkare och sedan 2010 även verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Regi...

Sara Lenninger

Sara Lenninger, fil.dr. i semiotik, forskar om barnets utveckling av bildförståelse. Tillsammans med forskare i semiotik, lingvistik och kognitions...

Ulf Leo

Marie Lundin Karphammar

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete. Hon är verksam i Simrishamns kommun.

Titti Mattsson

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, där hon undervisar i bland annat socialrätt och förvaltni...

Patrik Olsson

Mimi Petersen

Eleftheria Garwicz Psouni

Bodil Rasmusson

Bodil Ramusson är fil.dr i socialt arbete och verksam som forskare och lärare inom området socialt arbete med barn och unga. Hennes forskningsintre...

Per Wickenberg

Per Wickenberg är docent och studierektor i rättssociologi, föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan. Han har framför allt intresserat sig för utbildn...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer