Sverige
Privatperson Logga in

Febe Friberg

Kapitelförfattare

Författare

Redaktör

Febe Friberg är leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdpedagogik och professor emerita i sykepleievitenskap (omvårdnad) vid Helsevitenskapelig fakultet, universitetet i Stavanger, Norge. Hon har mångårig erfarenhet av handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå i Sverige och Norge. På forskarutbildningsnivå har hon arbetat som studierektor för forskarutbildning på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Vidare har hon ansvarat för etablering och utveckling av en nationell tvärprofessionell forskarskola i Stavanger, Norge, med fokus på praxisnära forskning inom områdena hälsa, socialt arbete och utbildning/pedagogik. Forskningsintresset har centrerats kring aspekter som patienters lärande och möjliggörande av lärande. Vidare har intresset riktats mot förutsättningar för personcentrerade samtal och kommunikation i syfte att möjliggöra förståelse i samband med olika former av ohälsa. Detta har studerats med främst kvalitativa metoder med fokus på fenomenologi men också hermeneutik och fältforskning.

Febe Friberg är leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdpedagogik och professor emerita i sykepleievitenskap (omvårdnad) vid Helsevitenskapelig fakultet, universitetet i Stavanger, Norge. Hon har mångårig erfarenhet av handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå i Sverige och Norge. På forskarutbildningsnivå har hon arbetat som studierektor för forskarutbildning på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Vidare har hon ansvarat för etablering och utveckling av en nationell tvärprofessionell forskarskola i Stavanger, Norge, med fokus på praxisnära forskning inom områdena hälsa, socialt arbete och utbildning/pedagogik. Forskningsintresset har centrerats kring aspekter som patienters lärande och möjliggörande av lärande. Vidare har intresset riktats mot förutsättningar för personcentrerade samtal och kommunikation i syfte att möjliggöra förståelse i samband med olika former av ohälsa. Detta har studerats med främst kvalitativa metoder med fokus på fenomenologi men också hermeneutik och fältforskning.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer