Privatperson Logga in

Vetenskaplig teori och metod

- från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

523 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskaplig granskning, presentation och publicering av det färdiga examensarbetet. I denna andra upplaga har samtliga kapitel reviderats och den röda tråden har varit att öppna upp för examensarbeten som skrivs med hjälp av empiriskt material. Till varje kapi...

Den nya upplagan borde ha en självklar plats på kurslitteraturlistan då den fokuserar på vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som slutprodukt. /…/ Medförfattarna är noggrant utvalda inom ämnet och redaktören har på ett skickligt sätt lyckats skriva akademiskt och lättillgängligt. /…/ De olika kapitlen med tillhörande webbmaterial hjälper i hög grad till att förstå forskningsprocessen ytterligare.

Författare

Maria Henricson

Maria Henricson, leg. sjuksköterska och fil.dr i omvårdnad. Hon är docent och arbetar som universitetslektor och forskare samt studierektor för utb...

Lilas Ali

Lilas Ali är leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personc...

Sten Anttila

Sten Anttila är anställd som projektledare vid SBU och är fil.dr i sociologi vid Uppsala universitet. Sten har undervisat i vetenskaplig metodik i ...

Annika Billhult

Annika Billhult är leg. sjukgymnast och med.dr, hon disputerade år 2007 vid Sahlgrenska Akademin med avhandlingen The effect of massage for women w...

Gunilla Borglin

Gunilla Borglin är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor och forskare och...

Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson är leg. sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Hon är professor vid Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet. ...

Ella Danielson

Ella Danielson är leg. sjuksköterska, fil.dr, professor em. i omvårdnad. Verksam som forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgr...

Febe Friberg

Febe Friberg är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor emerita vid Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, N...

Bengt Fridlund

Bengt Fridlund är professor emeritus. Hans kliniska intresse omfattar sedan många år kardiologisk och akut vård med fokus på individ, närstående oc...

Ingemar Gunnarsson

Ingemar Gunnarsson är bibliotekarie, fil.mag. och doktorand med inriktning på historieämnet. Han arbetar som forskningsstrateg vid Linnéuniversitet...

Inger K. Holmström

Inger Knutsson Holmström är professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås, och associerad forskare vid Uppsala universitet. Hon är ...

Eva Karin Karlsson

Eva Karin Karlsson har en fil.mag. i biblioteks- och informationsvetenskap. Hon arbetar som bibliotekarie vid Sjukhusbiblioteket SUS på Skånes univ...

Sofia Kjellström

Sofia Kjellström, fil.dr, dubbeldocent vid The Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare, Jönköping University. Har en filosofie mag...

Catharina Landström

Catharina Landström, fil.dr och docent i vetenskapsteori, har studerat olika vetenskapliga och tekniska praktiker i Sverige och internationellt. Se...

Jan Larsson

Jan Larsson är överläkare vid anestesikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och docent i anestesiologi vid Uppsala universitet. Han forskar om...

Anngerd Lönn

Anngerd Lönn Svensson är fil.dr i pedagogik med inriktning mot högre utbildning. Hon har avslutat sin akademiska karriär där hennes forskning främs...

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson är professor och avdelningschef för forskarskolan vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hans egen forskning berör huvudsakligen ...

Carina Persson

Carina Persson är med.dr i omvårdnad, leg. fysioterapeut och vårdlärare. Hon arbetar som universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdve...

Pia Petersson

Pia Petersson är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och doktor i medicinsk vetenskap med fokus på omvårdnad. Hon arbetar som lektor på sjuksköt...

Gunilla Priebe

Gunilla Priebe är leg. sjuksköterska, fil.mag. i internationella relationer och fil.dr i vetenskapsteori. Hon arbetar som studierektor och forskare...

Måns Rosén

Måns Rosén har varit chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), en myndighet som arbetar med att utvärdera metoder i hälso- och sj...

Anna Sandgren

Anna Sandgren är leg. sjuksköterska och fil.dr i vårdvetenskap. Hon arbetar som verksamhetsledare för Palliativt centrum för samskapad vård vid Lin...

Carola Skott

Carola Skott är leg. sjuksköterska, fil.dr i socialantropologi och docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes forsk...

Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil samt programchef för Tema Hälsoinnovation vi...

Peter Stoltz

Peter Stoltz är leg. sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap med inriktning omvårdnad. Peter arbetar numera som utgivningsansvarig förläggar...

Karin Sundin

Karin Sundin är medicine doktor i omvårdnad, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom thorax samt vårdlärare. Hon arbetar som docent och un...

Victoria Wibeck

Victoria Wibeck är professor vid tema Miljöförändring, Linköpings universitet. Hon har en bakgrund inom kommunikationsforskning. Wibeck har använt ...

Ania Willman

Ania Willman är leg. sjuksköterska, filosofie doktor och professor vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högsko...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrensk...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer