Privatperson Logga in

Lungmedicin

Skickas följande arbetsdag

664 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Denna andra upplaga av Lungmedicin rymmer stora sjukdomsgrupper som astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer, men även en rad viktiga, men mindre välkända tillstånd som sarkoidos och lungparenkymsjukdomar. I boken förmedlar ett betydande antal av landets främsta experter patogenes, kliniska symtom, förslag till utredningsgång och behandling vid olika sjukdomar i lungorna på ett lättillgängligt sätt. Utredning och omhändertagande av sjukdomar i luftvägar och lungor kräver ofta mul...

Boken är lätt att läsa och lätt att slå upp i. Tabeller och bilder, många i färg, är tilltalande. /…/ Boken rekommenderas som läsning för dem som är engagerade inom gebitet lungmedicin, och som uppslagsverk för alla intresserade.

Sammanfattningsvis stärks vår specialitet av denna uppdaterade, centrala och tillgängliga kunskapsbas.

Författare

Thomas Sandström

Thomas Sandström är professor i lungmedicin vid Umeå universitet och överläkare vid Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universit...

Anders Eklund

Anders Eklund är senior professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet (KI) och kliniskt verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. H...

Olov Andersson

Olov Andersson, med.dr, överläkare, sektionschef, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna.

Stefan Barath

Stefan Barath, med.dr, överläkare, MedicinCentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Annelie Behndig

Annelie Behndig, med.dr, överläkare, MedicinCentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Rutger Bennet

Rutger Bennet, med.dr, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Eva Berggren Broström

Eva Berggren Broström, med.dr, överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm.

Bengt Bergman

Bengt Bergman, docent, överläkare, Avdelningen för invärtesmedicin, lungmedicin & allergologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Leif Bjermer

Leif Bjermer, professor, överläkare, Avdelningen för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Lund.

Anders Blomberg

Anders Blomberg, professor, överläkare, Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Tomas Bratel

Tomas Bratel †, med.dr, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Gunnar Bylin

Gunnar Bylin †, docent, läkare, Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet, Solna.

Kerstin Cederlund

Kerstin Cederlund, docent, överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Charlotta Dagnell

Charlotta Dagnell, med.dr, Lungforskningslaboratoriet, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Barbro Dahlén

Barbro Dahlén, adj. professor, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Magnus Ekström

Magnus Ekström, med.dr, leg. läkare, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona.

Maryam Fathi

Maryam Fathi, med.dr, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Giovanni Ferrara

Giovanni Ferrara, med.dr, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Ulrica Forslöw

Ulrica Forslöw, med.dr, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Karl Franklin

Karl Franklin, docent, universitetslektor, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Susanne Gabrielsson

Susanne Gabrielsson, fil.dr, docent, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Johan Grunewald

Johan Grunewald, professor, läkare, Lungforskningslaboratoriet och Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Marianne van Hage

Marianne van Hage, professor, överläkare, Avdelningen för immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska institutet, Stockholm.

Lennart Hansson

Lennart Hansson, med.dr, överläkare, VO Hjärt- och lungmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Jonas Hedlund

Jonas Hedlund, adj. universitetslektor, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Jan Hedner

Jan Hedner, professor, överläkare, Avdelningen för invärtesmedicin, lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Lena Hjelte

Lena Hjelte, professor, överläkare, Stockholm CF-center och Enheten för pediatrisk lungmedicin och allergi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddi...

Christer Janson

Christer Janson, professor, överläkare, Lung och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Hans Johnsson

Hans Johnsson, docent, överläkare, Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Julius Klominek

Julius Klominek, docent, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Anders Larsson

Anders Larsson, professor, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kjell Larsson

Kjell Larsson är läkare, specialist i lungmedicin och professor emeritus i lungmedicin vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet. Efte...

Lars-Olof Larsson

Lars-Olof Larsson, med.dr, överläkare, Angereds närsjukhus, Angered och Institutionen för medicin, Karolinska Institutionen, Solna, Karolinska Univ...

Matz Larsson

Mats Larzon, med.dr, överläkare, Lungkliniken vid Universitetssjukhuset, Örebro.

Anders Lindén

Anders Lindén, professor, överläkare, Institutionen för miljömedicin och Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Ingrid Lundberg

Ingrid Lundberg är professor i reumatologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Forskar om muskelsvaghet ...

Claes-Göran Löfdahl

Claes-Göran Löfdahl, professor, överläkare, VO Hjärt- och lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Bengt Midgren

Bengt Midgren, docent, överläkare, VO Hjärt- och lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Eva Millinger

Eva Millinger, överläkare, Allergicentrum vid Universitetssjukhuset, Linköping.

Ala Muala

Ala Muala, med.dr, överläkare, MedicinCentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Tryggve Månsson

Tryggve Månsson, tidigare överläkare, Lungsektionen, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde.

Lennart Nilholm

Lennart Nilholm, överläkare, Lungkliniken vid Universitetssjukhuset, Örebro.

Magnus Nisell

Magnus Nisell, med.dr, överläkare, sektionschef, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Magnus Nord

Magnus Nord, docent, leg.läkare, Lungforskningslaboratoriet, Lung Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Bengt Normann

Bengt Normann är docent och smittskyddsläkare vid Smittskyddsenheten, Östergötland, Linköping.

Jan Nyman

Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Jan Nyström

Jan Nyström, specialist i allmänmedicin och öron-näs-halssjukdomar, distriktsläkare, Spånga vårdcentral och Flyg- och dykerimedicincenter, Sollentuna.

Caroline Olgart Höglund

Caroline Olgart Höglund, docent, Lungforskningslaboratoriet och Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Jan Olofson

Jan Olofson, med.dr, överläkare, Avdelningen för invärtesmedicin, lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Björn Petrini

Björn Petrini, professor emeritus, läkare, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Jan Wahlström

Jan Wahlström, docent, läkare, Lungforskningslaboratoriet och Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Ellinor Ädelroth

Ellinor Ädelroth, professor emerita, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå.

Kjell Torén

Kjell Torén, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Magnus Sköld

Magnus Sköld, professor, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Anders Planck

Anders Planck, med.dr, överläkare, Lungsektionen, Medicinkliniken vid Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Anita Zetterlund

Anita Zetterlund, med.dr, läkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Göran Tornling

Göran Tornling, docent, leg. läkare, Institutionen för medicin, enheten för lungmedicin, Karolinska Institutet, Solna.

Malin Ridell

Malin Ridell, professor emerita, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Gerdt Riise

Gerdt C Riise, docent, överläkare, Avdelningen för lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Karin Wadell

Karin Wadell, docent, leg. fysioterapeut, MedicinCentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Katrine Åhlström-Riklund

Katrine Åhlström Riklund, professor, överläkare i diagnostisk radiologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Nikolai Stenfors

Nikolai Stenfors, med.dr, universitetslektor, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå Universitet, U...

Kristoffer Strålin

Kristoffer Strålin, docent, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer