Privatperson Logga in

Allergi och astma

Skickas följande arbetsdag

632 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Allergi och astma är en unik bok som ger en bred samlad kunskap om astma, allergologi och annan överkänslighet. Boken har genomgått genomgripande förändringar och är en kraftigt reviderad version av Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård från 1999. Astma och allergi är en grupp av sjukdomar med olika och komplicerade bakomliggande mekanismer varför en bred kunskap inom allergologi och överkänslighet krävs för handläggning av patienter med sjukdomar i hud, mag-tarmkanal och luftv...

Her har altså forfatterne lykkes med å gå i dybden, samtidig som de beholder bredden i astma- og allergifeltet. Teksten er lettlest og ofte supplert med forklarende figurer og tabeller. Studiene gjenspeiler nordiske forhold, og forfatterne drøfter vanlige og mer sjeldne kliniske tilstander. Selv om boken nok i første omgang er rettet mot studenter eller blivende spesialister, tror jeg den også kan være til glede for mange som allerede er godt etablert i faget.

Författare

Gunilla Hedlin

Gunilla Hedlin är professor i barnallergologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetss...

Kjell Larsson

Kjell Larsson är läkare, specialist i lungmedicin och professor emeritus i lungmedicin vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet. Efte...

Catarina Almqvist Malmros

Catarina Almqvist Malmros, professor, barnläkare, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och Lung- och al...

Morgan Andersson

Morgan Andersson, docent, överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Ulf Bengtsson

Ulf Bengtsson, docent, tidigare sektionschef, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Mikael Benson

Mikael Benson, docent och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Janne Björkander

Janne Björkander är verksam som allergo­log sedan 1976. Tidigare överläkare och professor i allergi och forskare vid Institutionen för klinisk oc...

Maria Bradley

Maria Bradley, docent och överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jonas Brisman

Jonas Brisman, med.dr och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Gunnar Bylin

Gunnar Bylin †, docent, läkare, Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet, Solna.

Barbro Dahlén

Barbro Dahlén, adj. professor, överläkare, Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Gunnel Emenius

Gunnel Emenius, med.dr, miljöhygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutionen för miljömedicin, Karoli...

Lennart Emtestam

Lennart Emtestam, professor och överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Nils E Eriksson

Nils E Eriksson, docent, f.d. överläkare vid Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset, Halmstad.

Bertil Forsberg

Bertil Forsberg, med.dr och docent vid Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet, Umeå.

Tony Foucard

Tony Foucard, docent vid Barnmedicinska kliniken, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala (avliden).

Guro Gafvelin

Guro Gafvelin, med.dr och docent vid Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk immunologi och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Per Gustafsson

Per Gustafsson, docent, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Marianne van Hage

Marianne van Hage, professor, överläkare, Avdelningen för immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska institutet, Stockholm.

Bill Hesselmar

Bill Hesselmar, docent, överläkare, Allergi- och lungmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Christer Janson

Christer Janson, professor, överläkare, Lung och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Juha Kere

Juha Kere (född 1958) är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet (sedan 2001). Han tog läkarexamen från Helsingfors universitet 198...

Gunnar Lilja

Gunnar Lilja, docent, överläkare, Allergi- och lungenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm.

Anders Lindén

Anders Lindén, professor, överläkare, Institutionen för miljömedicin och Lung Allergikliniken, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, Solna.

Anders Lindfors

Anders Lindfors, med.dr, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Hans-Gustaf Ljunggren

Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Institutionen för medicin, Centrum för infektionsmedicin Karolinska Institutet, Stockholm.

Erik Melén

Erik Melén, docent, barnläkare Allergi- och lungenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Institutet för miljömedicin Karoli...

Eva Millqvist

Eva Millqvist, docent och överläkare vid Avdelningen för lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Per Montan

Per Montan, docent, överläkare, Kliniken för gråstarr och hornhinna, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm.

Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson, professor, Institutionen för medicin Solna, enheten för klinisk immunologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Lennart Nordvall

Lennart Nordvall, professor, överläkare, Instutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Agnes Pal

Agnes Pal, chefsdietist vid Dietistavdelningen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Teet Pullerits

Teet Pullerits, med.dr och specialistläkare vid Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Sabina Rak Wajngarten

Sabina Rak, adjungerad professor, överläkare, Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Anne Renström

Anne Renström, docent vid Lung- och allergiforskning. Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Eva Rönmark

Thomas Sandström

Thomas Sandström är professor i lungmedicin vid Umeå universitet och överläkare vid Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universit...

Kjell Torén

Kjell Torén, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Carl-Fredrik Wahlgren

Carl-Fredrik Wahlgren är professor i dermatologi och venereologi samt överläkare i dermatologi och venereologi vid Tema Inflammation och Infektion,...

Joanna Wallengren

Joanna Wallengren, docent och överläkare vid Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Lund (USiL), Lund.

Per Venge

Per Venge, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala.

Göran Wennergren

Göran Wennergren är professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska un...

Magnus Wickman

Magnus Wickman är konsultläkare inom barnsjukvården Sörmland och senior professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Han är sp...

Jan-Åke Wihl

Jan-Åke Wihl, docent och f.d. överläkare vid Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Charlotte Woschnagg

Charlotte Woschnagg, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala.

Robert Wålinder

Robert Wålinder, med.dr och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer