Sverige
Privatperson Logga in

Margaretha Ekebergh

Kapitelförfattare

Författare

Redaktör

Sakgranskare

Margaretha Ekebergh är leg. sjuksköterska, lärare och professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon har lång erfarenhet av att stödja studenters lärande, bl.a. genom handledning och reflexionsseminarier. Hennes forskning, som har en livsvärldsteoretisk grund, har genererat kunskaper om lärande inom vårdvetenskapens didaktik. Margaretha har genom sin forskning visat hur vårdande och lärande sammanflätas. Hon har också genom forskningen utvecklat didaktiska modeller och metoder som sammanflätar vårdvetenskaplig kunskap med vårdpraxis där reflexion spelar en central roll. Det handlar här om didaktiska redskap som underlättar tillämpning av vårdvetenskaplig kunskap i praxis med syftet att möta och förstå patientens värld, som är en grundförutsättning för god vård.

Margaretha Ekebergh är leg. sjuksköterska, lärare och professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon har lång erfarenhet av att stödja studenters lärande, bl.a. genom handledning och reflexionsseminarier. Hennes forskning, som har en livsvärldsteoretisk grund, har genererat kunskaper om lärande inom vårdvetenskapens didaktik. Margaretha har genom sin forskning visat hur vårdande och lärande sammanflätas. Hon har också genom forskningen utvecklat didaktiska modeller och metoder som sammanflätar vårdvetenskaplig kunskap med vårdpraxis där reflexion spelar en central roll. Det handlar här om didaktiska redskap som underlättar tillämpning av vårdvetenskaplig kunskap i praxis med syftet att möta och förstå patientens värld, som är en grundförutsättning för god vård.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer