Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Anna T Höglund

Kapitelförfattare

Anna T. Höglund är docent i etik och lektor i vårdetik vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning i etik för blivande barnmorskor och sjuksköterskor. Hennes forskning behandlar frågor om etisk kompetens i klinisk verksamhet, prioriteringar i vården, etiskt betingad stress samt etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation.

Anna T. Höglund är docent i etik och lektor i vårdetik vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning i etik för blivande barnmorskor och sjuksköterskor. Hennes forskning behandlar frågor om etisk kompetens i klinisk verksamhet, prioriteringar i vården, etiskt betingad stress samt etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation.