Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Charlotta Einarsson

Författare

Charlotta Einarsson är filosofie doktor i psykologi. Hon är numera verksam som utbildningsledare och biträdande kanslichef på Filosofiska fakultetens kansli vid Linköpings universitet, men var fram till och med 2010 verksam som universitetslektor i psykologi vid samma universitet. Hennes vetenskapliga verksamhet befinner sig inom det socialpsykologiska forskningsfältet, med fokus på interaktionsprocesser i klassrum. Observation har varit den främsta datainsamlingsmetoden som hon arbetat med, men hon har också genomfört studier där fokusgrupper använts. Forskningen har huvudsakligen bedrivits på autentiska grupper i deras naturliga miljö.

Charlotta Einarsson är filosofie doktor i psykologi. Hon är numera verksam som utbildningsledare och biträdande kanslichef på Filosofiska fakultetens kansli vid Linköpings universitet, men var fram till och med 2010 verksam som universitetslektor i psykologi vid samma universitet. Hennes vetenskapliga verksamhet befinner sig inom det socialpsykologiska forskningsfältet, med fokus på interaktionsprocesser i klassrum. Observation har varit den främsta datainsamlingsmetoden som hon arbetat med, men hon har också genomfört studier där fokusgrupper använts. Forskningen har huvudsakligen bedrivits på autentiska grupper i deras naturliga miljö.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer