Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Charlotta Einarsson

Författare

Charlotta Einarsson är filosofie doktor i psykologi. Hon är numera verksam som utbildningsledare och biträdande kanslichef på Filosofiska fakultetens kansli vid Linköpings universitet, men var fram till och med 2010 verksam som universitetslektor i psykologi vid samma universitet. Hennes vetenskapliga verksamhet befinner sig inom det socialpsykologiska forskningsfältet, med fokus på interaktionsprocesser i klassrum. Observation har varit den främsta datainsamlingsmetoden som hon arbetat med, men hon har också genomfört studier där fokusgrupper använts. Forskningen har huvudsakligen bedrivits på autentiska grupper i deras naturliga miljö.

Charlotta Einarsson är filosofie doktor i psykologi. Hon är numera verksam som utbildningsledare och biträdande kanslichef på Filosofiska fakultetens kansli vid Linköpings universitet, men var fram till och med 2010 verksam som universitetslektor i psykologi vid samma universitet. Hennes vetenskapliga verksamhet befinner sig inom det socialpsykologiska forskningsfältet, med fokus på interaktionsprocesser i klassrum. Observation har varit den främsta datainsamlingsmetoden som hon arbetat med, men hon har också genomfört studier där fokusgrupper använts. Forskningen har huvudsakligen bedrivits på autentiska grupper i deras naturliga miljö.