Privatperson Logga in
Ingen bild

Anna Borg

Författare

Anna Borg är utbildad specialpedagog och arbetar vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet. Anna har ett förflutet som ämneslärare på högstadiet innan hon blev chef för en kommunövergripande mobil enhet med ansvar att stödja kommunens grundskolor i arbetet med att återetablera en fungerande skolgång för elever i problematisk skolfrånvaro. Anna har också arbetat som rektor. Anna är initiativtagare till Nytorpsmodellen. I dagsläget arbetar Anna med ett flertal skolrelaterade projekt, varav de flesta handlar om att utbilda, handleda och fortbilda skolpersonal inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med fokus att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering.

Anna Borg är utbildad specialpedagog och arbetar vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet. Anna har ett förflutet som ämneslärare på högstadiet innan hon blev chef för en kommunövergripande mobil enhet med ansvar att stödja kommunens grundskolor i arbetet med att återetablera en fungerande skolgång för elever i problematisk skolfrånvaro. Anna har också arbetat som rektor. Anna är initiativtagare till Nytorpsmodellen. I dagsläget arbetar Anna med ett flertal skolrelaterade projekt, varav de flesta handlar om att utbilda, handleda och fortbilda skolpersonal inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med fokus att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer