Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Kerstin Norén och Margareta Wallin

Akademisk chef av Kerstin Norén och Margareta Wallin ger en samlad kunskap om hur den befintliga styrningen av dagens universitets- och högskolesystem fungerar i Sverige.
Vem riktar sig boken till och vad vill ni att läsarna ska ta med sig från er bok?

Boken riktar sig till akademiska chefer och lärosätesstyrelser som har det formella ansvaret för lärosätet. Men även medarbetare, studenter, samverkanspartners, politiker och journalister kan ha god nytta av den. Tanken är att läsaren ska få ett helhetsperspektiv på högskolevärlden samt systemkunskap om hur extern och intern styrning sker i Sverige. De ska få en uppfattning om aktuella diskussioner om dagens läge och vad som behöver utvecklas, förbättras och samordnas. 

Hur leder man sina medarbetare genom förändrade förutsättningar, som Coronakrisen, på bästa sätt som akademisk chef?

Vid stora förändringsbehov som måste iscensättas snabbt är det extra viktigt att ha god systemkunskap, bland annat för att veta vad som är tillåtet och inte, såväl i den externa som den interna styrningen, inklusive arbetsgivaravtalen. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning inom lärosätet, samt en god och sammanhållen kommunikation till alla berörda.

Den 1 maj tillträder nya externa ledamöter i styrelser för alla landets lärosäten. Vad är viktigt att tänka på som ledamot i styrelsen för ett lärosäte?

Det finns ett stort behov av bättre styrning och organisation för att skapa förutsättningar för att fortsätta utvecklingen av hög kvalitet på forskning, utbildning och samverkan med omvärlden. Styrelsens ledamöter ska säkra att lärosätet ges de allra bästa förutsättningar och ramar för sitt uppdrag, samt utöva sin viktiga kontrollerande funktion. Förslag på förbättringar och förändringar kan komma från såväl styrelsens ledamöter som lärosätesledningen. För att lyckas med detta är det viktigt att som nytillträdd styrelseledamot få möjlighet att skaffa sig ett helhetsperspektiv och god systemkunskap om Sveriges lärosäten, men även kunskap om mer specifika förutsättningar för det lärosäte man har ansvar för.

Nyfiken på författarna?

Kerstin Norén är professor emerita i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Margareta Wallin är professor emerita i zoologisk fysiologi vid Göteborgs universitet.