Sverige
Privatperson Logga in

Matematik skräddarsydd för basåret

Läroböcker i gymnasiematetmatik är alltför upphackade och illa anpassade för högskolestudierna på basåret. Å andra sidan kan litteratur för högskolan vara knastertorr i överkant. Det tycker läraren Henrik Petersson, som därför skrivit
Avancera I och Avancera II.

Böckerna, som täcker gymnasiekurserna 3c och 4, är de första i sitt slag för tekniskt och naturvetenskapligt basår:

– Hittills har man använt gymnasielitteratur på basåret, vilket jag tycker är märkligt med tanke på att det är högskolestudier. I Avancera har jag försökt göra tilltalet mer vuxet och innehållet mer högskolemässigt, säger Henrik Petersson.

Han är docent i matematik och undervisar till vardags elever på en spetsutbildning i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Henrik Petersson har valt att utforma boken med längre teoretiska sjok och mer undersökande och problemlösningsorienterade övningar än vad som är vanligt i litteratur för gymnasiet.

– De har lite teori och väldigt många övningar, vilket gör dem svåra att undervisa med i högskolesammanhang som bygger på föreläsningar. Befintlig litteratur visar mycket genom räkneexempel hur man kan göra, men de förklarar inte hur man kan tänka.

Fokus i Avancera läggs på tydliga satser och definitioner, på problemlösning samt förklarande och resonerande textmaterial. Henrik Petersson har som komplement skapat en webbsida som hör till böckerna. Där finns fler övningar, filmade genomgångar och annat extramaterial som uppdateras löpande. Även om kursansvariga på basåret inte är bundna av gymnasiets kursplan väljer många att följa den.

En av Henrik Peterssons utmaningar i arbetet med Avancera har varit att möta de nya, högre kraven i läroplanen på användning av digitala hjälpmedel
inom matematik, exempelvis för programmering.

– Detta är nytt för mig också, men fördelen är att jag har kunnat väva in hänvisningar till digitala hjälpmedel ”från scratch” och inte som i många befintliga böcker lagt på det efteråt.

Nyfiken på författaren?

Henrik Petersson är docent vid Chalmers tekniska högskola och tjänstgör som lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, där han är ­verksam inom skolans spetsutbildning i mate­matik. Henrik har flera års erfarenhet av under­visning på både högskole- och gymnasienivå.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer