Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Arja Lehto

Kapitelförfattare

Arja Lehto är utredare på den nya Diskrimineringsombudsmannen (fd JämO) och doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Hon har fl erårig erfarenhet av forskning (och följeforskning), utredning och utvärdering inom områden könssegregering på arbetsmarknaden, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, förändringsprocesser, ledarskap, arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, frågor som berör invandrade kvinnor i fack och arbetsliv samt ledarskap och infl ytande i fackliga organisationer. Hon är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete som handlar om frågor om individers/ gruppers möjligheter/hinder för lärande i samband med jämställdhetsprojekt i organisationer. Hon har undervisat på en forskarkurs i interaktiva och aktiverande forskningsmetoder vid genusteoretiska organisationsstudier vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet.

Arja Lehto är utredare på den nya Diskrimineringsombudsmannen (fd JämO) och doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Hon har fl erårig erfarenhet av forskning (och följeforskning), utredning och utvärdering inom områden könssegregering på arbetsmarknaden, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, förändringsprocesser, ledarskap, arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, frågor som berör invandrade kvinnor i fack och arbetsliv samt ledarskap och infl ytande i fackliga organisationer. Hon är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete som handlar om frågor om individers/ gruppers möjligheter/hinder för lärande i samband med jämställdhetsprojekt i organisationer. Hon har undervisat på en forskarkurs i interaktiva och aktiverande forskningsmetoder vid genusteoretiska organisationsstudier vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer