Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läromedel som ger stöd på olika nivåer

Från förskoleklassen till gymnasiet

För en likvärdig utbildning behöver skolan kunna anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar och behov. 

På Studentlitteratur erbjuder vi läromedel som på olika sätt stöttar elevernas kunskapsutveckling och lärarnas möjlighet att erbjuda extra hjälp och stöd – från basläromedel med uppgifter och verktyg för olika nivåer, till kompletterande material som både stöttar och utmanar. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder.  

Engelska F–åk 9

Här hittar du läromedel och material till undervisningen i engelska som kan stötta lärare och elever. 

Svenska F–åk 9

Här hittar du läromedel och material till undervisningen i svenska som kan stötta lärare och elever. 

Läsförståelse Mini–OrangePopulär serie som ger bra stöd i lästräningen.

Matematik F–åk 9

Här hittar du läromedel och material till undervisningen i matematik som kan stötta lärare och elever, både när extra stöd och extra utmaning behövs. 

Stöd i matematik åk 7–9Material som lämpar sig väl att använda som extra stöd i matematikundervisningen på högstadiet.

MattekulSerie för åk 1–4 som tränar räknesätten inom olika talområden.

Utmaning i matematik

Utmanande problemlösning för elever som visar en hög nivå i matematik.

Gymnasiet – svenska, engelska och samhällsämnen

Här hittar du läromedel som kan stötta lärare och elever på gymnasiet. 

Svenska gymnasiet

Böcker till gymnasieundervisningen i svenska.