Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsförståelse Steg

Läsförståelse Steg 1 – 3 är en ny serie för högstadiet där eleverna tränar på att läsa och förstå olika genrer inom de olika texttyperna. Texterna är kopplade till aktuella­ teman som källkritik, hälsa, jämlikhet och civilkurage. Det finns såväl nyskrivna texter som textutdrag. Uppgifterna till varje text tränar olika läsförståelseprocesser.

Läromedlet omfattar tre elevpaket med stigande svårighetsgrad. Eleverna möter kursplanens olika texttyper: berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. De uppgifter som hör till texterna tränar de fyra läsförståelseprocesserna

  • hitta efterfrågad information
  • dra enkla slutsatser
  • sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
  • granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

Frågetyperna består både av flervalsfrågor och frågor med korta eller längre svar som eleven formulerar själv. Eleverna får därmed en bra förberedelse inför de nationella proven. 

Läsförståelse Steg 1 – 3 är en fristående serie med tydlig struktur, som passar både för individuellt och gemensamt lärande. Texterna berör elevnära, aktuella ämnen som kopplas till olika teman. Här finns t.ex. en debattartikel om var gränsen går för vad man får skämta om, som aktualiserades i samband med Will Smiths reaktion på Oscarsgalan, och en instruktion om hur man bygger ett insektshotell för att öka den biologiska mångfalden som minskar i allt snabbare takt över hela världen.

Serien lämpar sig utmärkt för gemensamma samtal och jämförelser, som introduktion till ett arbetsområde och som utgångspunkt för egen textproduktion.

 

Digitalt läromedel

I det digitala läromedlet kan eleverna få texterna upplästa med textföljning, få tillgång till ordlistor, samt göra självrättande övningar med ord och fraser som förberedelse inför läsningen. Det finns en anpassad version av samtliga texter där eleven kan klicka på ord och uttryck direkt i texten och få en popup-ruta med förklaringen i text eller bild. Även läsförståelsefrågorna finns som popup-rutor direkt i anslutning till de stycken där svaren kan hittas. Det finns svarsblanketter med skrivrader för nedladdning, för de som behöver stöd i hur utförligt svaret ska vara. Efter varje text kan eleverna fylla i sitt resultat i en självvärdering och få en överblick över vilka frågetyper som de behärskar eller behöver öva mer på. Utifrån resultatet finns tips på hur de kan arbeta vidare.

Lärarpaket

Den tryckta lärarhandledningen inleds med ett teoriavsnitt om hur du kan arbeta med läsning och läsförståelse med eleverna. Därefter följer en generell genomgång av hur du kan arbeta med Läsförståelse Steg 1–3 samt samtalsfrågor och förslag på skriftliga och/eller muntliga uppgifter till samtliga texter i elevböckerna. Det finns även förslag på hur du kan lägga upp större projekt med utgångspunkt i elevböckernas olika teman.

I lärarpaketets digitala resurser får du tillgång till de tre elevböckerna och facit till samtliga uppgifter. Du får även tillgång till förberedda genomgångar. Här finns kopieringsunderlagen för nedladdning.


Tänk vad skönt att få ge eleverna en bok som bara fokuserar på läsförståelse. En blandning av de texttyper som behöver tränas med olika sorters frågor till.
På min förortsskola, med elever från hela världen, satsar vi lite extra på läsförståelseböcker för att ge eleverna extra träning och kunskaper inför vidare studier.

Provläs Läsförståelse Steg 1 Elevpaket

Provläs Läsförståelse Steg 2 Elevpaket

Provläs Läsförståelse Steg 3 Elevpaket

Provläs Läsförståelse Steg 1–3 Lärarpaket