Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Variabel

Begåvade elevers rätt till utveckling med utmanande matematisk problemlösning

Har du elever som snabbt tillgodogör sig innehållet på matematiklektionerna? Ofta är begåvade och särbegåvade elever understimulerade i undervisningen. Variabel är ett läromedel som fångar begåvade elevers intresse och de behöver inte invänta läraren och klassen för att komma vidare. Filmer visar och förklarar nya intressanta och utmanande områden. Inläst text är ett stöd vid nya matematiska ord och begrepp. Bilder och ett tydligt upplägg visar vägen mot spännande matematik. Kreativa övningar blir en språngbräda mot nya matematiska nivåer.

Erbjuder viktiga matematiska samband

I Variabel ges eleverna möjlighet att fördjupa sig inom olika matematiska områden. Efter en kortare introduktion leds eleverna, med hjälp av varierande och väl strukturerade problemlösningsuppgifter steg för steg, fram till nya matematiska samband, begrepp och metoder.

Utvecklar matematisk kunskap och förmåga

Var och en av elevböckerna innehåller ca 100 problem och annan intressant, matematisk information. Idén med Variabel är att de elever som redan tillgodogjort sig det innehåll klassen arbetar med ska kunna arbeta med något som såväl utmanar som ger djupare kunskaper i matematik. Eleverna kan avbryta arbetet var de vill i Variabel och vid annat tillfälle fortsätta där de slutade senast.

Lärarhandelningen är din livlina 

I vissa fall kanske eleverna arbetar med uppgifter i Variabel som är på en mer utmanande nivå. Det ställer extra krav på lärarhandledningen. Lärarhandledningen innehåller bl.a. ett omfattande facit med stöd och förklaringar till hur man kan lösa problemen och de olika uppgifterna samt ger förslag till hur man kan organisera och individualisera arbetet.

Variabel finns för:

åk 1–3 A1, A2 och A3

åk 4–6 B1, B2 och B3

åk 7–9 C1, C2 och C3

Naturligtvis fungerar materialet mycket väl att använda för en elev på annat stadie beroende på elevens individuella kunskaper.

Digitalt läromedel och bok i smart elevpaket

Variabels elevpaket består av en elevbok och digitalt läromedel. I det digitala läromedlet finner eleven lärorika filmer som inleder varje avsnitt. Här finns även elevboken digitalt med inläsning.

 

Se en kort presentation av Variabel med Rickard Ahlberg från Studentlitteratur.

Variabel