Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Träff på texten 4–6

Träff på texten

– från gemensamt läsande till eget skrivande

Träff på texten tar sin utgångspunkt i skolans uppdrag och svenskämnets syfte. Genom samtal, läsande och skrivande ska varje elev utveckla sin kommunikationsförmåga och tilltro till sin språkliga förmåga. Läromedlet behandlar kursplanens fem olika texttyper för årskurs 4–6: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande. Vid arbetet med respektive texttyp ges eleven rika möjligheter att gemensamt och enskilt läsa och bearbeta flera olika texter inom samma texttyp, skriva gemensamma och egna texter samt bearbeta andras och egna texter. Till respektive skrivuppgift ges även förslag och exempel på hur texten görs multimodal, för att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Med Träff på texten så finns det möjlighet att arbeta ämnesöverskridande på olika sätt. 

Remziye Gültekin, förstelärare Seminarieskolan Landskrona

Eleverna får skriva texter med ett syfte till verkliga mottagare.

 

Utgår från kursplanens texttyper

Träff på texten tar sin utgångspunkt i kursplanens texttyper. Här får elev­erna ta del av flera texter inom samma texttyp, både gemensamt, i par och enskilt på sin egen nivå. De tillhörande uppgifterna visar tydligt texttypens språkliga drag och uppbyggnad.

För gemensamt läsande och eget läsande

Arbetsgången i Träff på texten utgår från cirkelmodellen och ger ett tryggt arbetssätt med stöttning som eleverna behöver för att utveckla sitt läsande och skrivande. Varje texttyp omfattar ett kapitel och utgår från samma arbetsgång. Utgångspunkten är gemensamt läsande som leder till eget skrivande.

Texter på tre nivåer utvecklar läsaren

I elevpaketet ingår en digital textbank som består av sammanlagt 45 texter, tre texter inom respektive texttyp på tre olika nivåer. Det stora antalet texter ger goda möjligheter att utveckla läsning, läsförståelse och kunskaper om texttyper. Eleverna får dessutom öva på digital läsning av olika sorters texter.

 

Se en kort presentation av Träff på texten 

Arbetsgången

I elevbokens fem kapitel får eleverna lära sig att läsa och skriva olika texttyper utifrån cirkelmodellen. Varje kapitel är upplagt utifrån samma arbetsgång med gemensamma genomgångar, arbete i par, enskild läsning, gemensamt skrivande och individuellt skrivande. Här finns stödstrukturer för skrivandet i form av skrivmallar och checklistor samt tips kring hur man kan göra texten multimodal. 

Eleverna arbetar hela tiden parallellt med det digitala läromedlet. Här finns självrättande övningar om texttypens språkliga uppbyggnad och drag samt en digital textbank.

1 . Gemensam läsning och genomgång

2. Läsning och uppgifter i par

3. Enskild läsning och uppgifter i digital textbank

4. Gemensamt skrivande och arbete med elevexempel

5. Individuellt skrivande för verkliga mottagare