Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsförståelse för gymnasiet

Läsförståelseövningar för gymnasiet

Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad är den perfekta nyheten för dig som vill arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och kunskapskrav i svenskkurserna som handlar om läsning. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har ett innehåll som lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning.

Vad utmärker läsförståelse? 

I läromedlet möter eleverna många olika texttyper med tillhörande uppgifter som grundar sig i de tre läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (Programme for International Student Assessment):

  • hitta information i texten och dra enkla slutsatser
  • tolka och sammanföra
  • reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk.

Uppgifterna är av flera slag t.ex. flervalsuppgifter och uppgifter där eleven får formulera svar med egna ord.

Digitalt läromedel och bok i smarta paket 

För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande ingår både digitala läromedel och tryckta elevböcker i elevpaketen till Läsförståelse. Paketens delar samverkan så att eleven kan använda rätt verktyg till respektive moment. 

Elevbok

För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat och lustfyllt lärande en tryckt elevbok samt ett digitalt läromedel i elevpaketen till Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad.
I det digitala läromedlet finns alla texter inlästa med textföljning, ett viktigt hjälpmedel speciellt för elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns också interaktiva uppgifter som övar ord och uttryck. Den tryckta elevboken ger en god struktur och överblick över innehållet. 

Digitalt läromedel

Till varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av en kod som skickas via e-post vid beställning. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på de ord och begrepp som finns i texterna. Ordövningarna är uppbyggda i två steg – ordförståelse och användning av ordet i ett sammanhang. I det digitala läromedlet finns även ordlistor och extra uppgifter.


Provläs Läsförståelse Grund

Provläs Läsförståelse Fortsättning

Provläs Läsförståelse Avancerad

Tre snabba frågor

till Petra Andersson, författare till Läsförståelse för gymnasiet.

1. Vad är det unika med Läsförståelse för gymnasiet?
Läromedlet har texter inom olika genrer som i stigande svårighetsgrad tränar elevernas läsförståelse. Det finns frågor där eleverna kan träna sig i att hitta efterfrågad information, dra slutsatser, reflektera, analysera och tolka. Till sin hjälp får eleverna läsnycklar som sammanfattar varje texttyp.

2. Vilka är fördelarna med att arbeta både digitalt och med tryckt bok?
Vissa elever har stora behov av att träna ord. Det ökar förstås deras ordförråd men hjälper dem också att förbereda läsningen av texten. De elever som behöver olika anpassningar har ibland stor hjälp av det digitala materialet, då de till exempel kan lyssna på den upplästa texten.

3. Vad har du för tips till lärare som ska arbeta med Läsförståelse för gymnasiet?
Välj en av texterna, till exempel novellen Lotten av Jonas Karlsson, och läs högt medan eleverna följer med i texten. Diskutera sedan frågorna innan eleverna slutligen skriver egna svar.