Sverige
Privatperson Logga in

Läsförståelse för gymnasiet

Läsförståelseövningar för gymnasiet

Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad är den perfekta nyheten för dig som vill arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och kunskapskrav i svenskkurserna som handlar om läsning. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har ett innehåll som lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning.


Vad utmärker läsförståelse? 

I läromedlet möter eleverna många olika texttyper med tillhörande uppgifter som grundar sig i de tre läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (Programme for International Student Assessment):

  • hitta information i texten och dra enkla slutsatser
  • tolka och sammanföra
  • reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk.

Uppgifterna är av flera slag t.ex. flervalsuppgifter och uppgifter där eleven får formulera svar med egna ord.

Digitalt läromedel och bok i smarta paket 

För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande ingår både digitala läromedel och tryckta elevböcker i elevpaketen till Läsförståelse. Paketens delar samverkan så att eleven kan använda rätt verktyg till respektive moment. 

Elevbok

För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat och lustfyllt lärande en tryckt elevbok samt ett digitalt läromedel i elevpaketen till Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad.
I det digitala läromedlet finns alla texter inlästa med textföljning, ett viktigt hjälpmedel speciellt för elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns också interaktiva uppgifter som övar ord och uttryck. Den tryckta elevboken ger en god struktur och överblick över innehållet. 

Digitalt läromedel

Till varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av en kod på omslagets insida till den tryckta boken. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på de ord och begrepp som finns i texterna. Ordövningarna är uppbyggda i två steg – ordförståelse och användning av ordet i ett sammanhang. I det digitala läromedlet finns även ordlistor och extra uppgifter.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer