Privatperson Logga in

Patientundervisning

Ett samspel för lärande

Skickas följande arbetsdag

290 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja patienters lärande. Att veta och förstå är grundläggande mänskliga behov som naturligt uppstår i vardagliga rutiner och aktiviteter. Bokens utgångspunkt är människors vilja att också förstå och kunna hantera sin tillvaro specifikt i samband med sjukdom och ohälsa. Kapitlen i boken fokuserar på människors reaktion på sjukdom och behandling och förmåga att hantera stressiga situationer ...

Undervisning handlar inte så mycket om att lära ut, utan istället om att skapa förutsättningar för inlärning. Författarna har väl lyckats lyfta fram det senare.

Information

ISBN:

9789144120515

Utgivningsår:

2001

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

7342-04

Upplaga:

Fjärde

Sidantal:

272

Författare

Birgitta Klang Söderkvist

Birgitta Klang Söderkvist är leg. sjuksköterska, med.dr och docent i omvårdnad vid Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes forskning är främst inr...

Åsa Kneck

Åsa Kneck är leg. sjuksköterska, med.dr vid Karolinska Institutet, och har arbetat som diabetessjuksköterska i slutenvården i många år. Hon är seda...

Elisabeth Arborelius

Elisabeth Arborelius är docent i psykologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Hennes forskning har främst varit inrik...

Hjördis Björvell

Hjördis Björvell, leg. sjuksköterska, med.dr och professor em. i omvårdnad vid Karolinska Institutet. Hennes forskning har framför allt varit inrik...

Johan Faskunger

Johan Faskunger är beteendevetare och fil.dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap. De primära intresseområdena är den omgivande miljöns påverkan p...

Marianne Hansson Scherman

Marianne Hansson Scherman är leg. sjukgymnast, fil.dr och docent i pedagogik; tidigare universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs unive...

Lena Insulander

Lena Insulander är leg. sjuksköterska, diabetessjuksköterska, fil.mag. i pedagogik (vårdpedagogik). Hon arbetade i många år som lärare på LUCD (Lan...

Ulla Josephson

Ulla Josephson är leg. psykolog, med.dr i medicinsk psykologi, fil.mag. i italienska och fil.kand. i litteraturvetenskap. Hon är pensionerad univer...

Ann Langius-Eklöf

Ann Langius-Eklöf är leg. sjuksköterska, med.dr och professor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen...

Kay Sundberg

Kay Sundberg är leg. sjuksköterska och med.dr vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska I...

Eva Österlund Efraimsson

Eva Österlund Efraimsson, leg. sjuksköterska, distriktssköterska med specialisering inom astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) o...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer