Privatperson Logga in

Psykiatri

Skickas följande arbetsdag

866 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I den här grundligt reviderade utgåvan av Psykiatri skriver närmare 50 författare − de flesta läkare och psykologer − om sina specialområden, och boken fyller högt ställda krav på vetenskaplig sakkunskap. I och med omarbetningen har ett tiotal nya namn infogats i författarförteckningen, och ett antal nya teman har också inkluderats i boken. Vi utgår från en bio-psyko-social syn på ohälsoprocessen, vilket innebär att samspelet mellan individen och den omgivande miljön lyfts fram och att såväl ...

Boken ger en mycket bra översikt över det komplexa psykiatriområdet, och förmedlar vikten av samarbete just för att det är så komplext.

Författare

Jörgen Herlofson

Jörgen Herlofson, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare, är verksam i utbildningsföretaget Empatica AB samt som specialistläkare vid Verks...

Lisa Ekselius

Lisa Ekselius är verksam som professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och som överläkare vid Verksamhetsområde psykiatri...

Anders Lundin

Anders Lundin är specialist i neurologi och psykiatri och privatpraktiserande läkare i Gamla stan, Stockholm. Han är medicine doktor – avhandlingen...

Björn Mårtensson

Björn Mårtensson, med.dr, är verksam som universitetslektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och som överläkare ...

Marie Åsberg

Marie Åsberg, senior professor, är verksam vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet och vid Stressrehab FoU, Danderyds sju...

Ingrid Agartz

Ingrid Agartz, professor, överläkare, specialist i allmän psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Diakonhjemmet Sykehus, Vi...

Miki Agerberg

Miki Agerberg är vetenskapsjournalist och författare med huvudinriktning mot medicin, hälsa och psykologi. Han fick Årets MediaDiplom 2005, som del...

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog och leg. psyko­­terapeut, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, Link...

Anders Annell

Anders Annell är Sveriges siste socialläkare. Han har undervisat personal i socialtjänst och sjukvård samt läkarkandidater i psykiatri, neurologi o...

Hans Basun

Hans Basun är professor och specialist i geriatrik och psykiatri vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och överlä...

Susanne Bejerot

Susanne Bejerot är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade 2000 på en avhandling om tvångssyndrom och autistiska drag. År 2002 utk...

Roland Berg

Roland Berg, docent, tidigare överläkare, psykoanalytiker, Stockholm.

Robert Bodén

Robert Bodén är överläkare inom psykosöppenvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Robert är specialist i psykiatri och disputerade på en klinis...

Margareta Bågedahl-Strindlund

Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent, universitetslektor, överläkare, leg. psykoterapeut, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klini...

Sofie Bäärnhielm

Sofie Bäärnhielm är överläkare, docent i psykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och chef för Transkulturellt...

Marja-Liisa Dahl

Marja-Liisa Dahl, professor, överläkare, specialist i klinisk farmakologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk farmakolog...

Lena Flyckt

Lena Flyckt, docent, överläkare, specialist i allmän psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinsk...

Yvonne Forsell

Yvonne Forsell, adjungerad professor, överläkare, specialist i allmän psykiatri och geriatrik, Centrum för epidemiologi och socialmedicin, Karolins...

Christopher Gillberg

Christopher Gillberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Barnneuropsykiatriska enheten vid Drott...

Erik Hedman-Lagerlöf

Erik Hedman, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Markus Heilig

Markus Heilig, professor, överläkare, Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpin...

Jerker Hetta

Jerker Hetta, professor i psykiatri, överläkare Sektionen för psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet FOUU, Psyk...

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson, docent, överläkare, specialist i allmän psykiatri, Tina-mottagningen, Billdal.

Lena Kilander

Lena Kilander, docent, överläkare, Geriatrikens minnesmottagning, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Marianne Kristiansson

Marianne Kristiansson är läkare och specialist i rättspsykiatri. Hon har arbetat inom rättspsykiatrin sedan slutet av 1970-talet men har också allt...

Mikael Landén

Mikael Landén, professor, överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Rosario Leopardi

Rosario Leopardi, docent, överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Rättspsykiatri Vård Stockholm, Löwenströmska...

Lars-Gunnar Lundh

Lars-Gunnar Lundh är professor i klinisk psykologi vid Lunds universitet och har bedrivit forskning kring bland annat ångest, insomni, självskadebe...

Lars Håkan Nilsson

Lars Håkan Nilsson är specialist i allmän- och rättspsykiatri, senior medicinsk rådgivare Kriminalvården HK, Norrköping. Tidigare verksam inom bero...

Hans Nordén

Hans Nordén, journalist och författare, Falun.

Åke Nygren

Åke Nygren, professor emeritus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Rehabilitering, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Håkan Nyman

Håkan Nyman är leg. psykolog, med.dr och specialist i neuropsykologi. Han har lång erfarenhet av såväl kliniskt psykologarbete som utbildning och h...

Tom Palmstierna

Tom Palmstierna, professor, överläkare, Karolinska Institutet, Stockholm, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ...

Predrag Petrovic

Predrag Petrovic, docent, överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholm.

Mia Ramklint

Mia Ramklint är legitimerad läkare, specialist i barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri och docent i psykiatri. Hon arbetar som studierektor och lektor...

Jonas Ramnerö

Jonas Ramnerö är fil.dr i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och verksam som enhetschef vid Kompetenscentrum för psykoterapi inom...

Bo Runeson

Bo Runeson, professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning S:t Göran, Karolinska Institutet, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus,...

Christian Rück

Christian Rück, docent, universitetslektor, överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Christer Sandahl

Christer Sandahl är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och senior professor i samhälls- och beteendevetenskap med särskild inriktning ...

Carl Sjöström

Carl Sjöström, leg. läkare, specialist i allmän psykiatri, specialistläkare, Rehabiliteringsmedicin, Sandvikens sjukhus, Sandviken.

Camilla Sköld

Camilla Sköld, med.dr, leg. sjukgymnast, specialist i neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, ...

Harald Sturm

Harald Sturm är överläkare med specialistutbildning inom barnneurologi och barn-/ungdomspsykiatri och Neuropsykiatrisk konsult, Nacka. Han har en m...

Pär Svanborg

Pär Svanborg, med.dr, leg. läkare, specialist i allmän psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Ins...

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, Huddinge.

Sten Thelander

Sten Thelander, leg. läkare, specialist i allmän psykiatri, tidigare överläkare, Stockholm.

Lil Träskman Bendz

Lil Träskman Bendz, professor emerita, Avdelning Psykiatri, Lunds universitet, Lund.

Mimmie Willebrand

Mimmie Willebrand, professor, leg. psykolog, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhus...

Björn Wrangsjö

Björn Wrangsjö, docent, leg. läkare, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och Samklang konsult, ...

Hans Ågren

Hans Ågren, professor emeritus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer