Perspektiv på historia

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Historien ser olika ut beroende på vilket perspektiv vi anlägger. Historiker är i allt väsentligt överens om vilka händelser och processer som har ägt rum i det förflutna, men hur de beskrivs eller vad de anses betyda varierar beroende på just perspektiv. Poängen med den här boken är att lyfta fram faktorer och begrepp som är viktiga för att förstå komplicerade sammanhang. Boken innehåller tio kapitel som vart och ett tar upp ett specifikt tema: Människan och naturen Levnadsförhållanden Genu...

Information

ISBN:

9789144097381

Utgivningsår:

2015

Artikelnummer:

38333-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

224

Författare

Henrik Ågren

Henrik Ågren är professor i historia vid Uppsala universitet med tidigmodern svensk kultur- och socialhistoria som specialitet. Han har tidigare sk...

Gunnel Cederlöf

Gunnel Cederlöf är professor i historia vid Uppsala universitet och arbetar vid KTH och Linnéuniversitetet. Hon forskar i miljöhistoria, rättshisto...

David Gaunt

David Gaunt är professor i historia vid Center for Baltic and East European Studies, Södertörns högskola. Han har bland annat forskat om familjens ...

Karin Hassan Jansson

Karin Hassan Jansson är docent i historia vid Uppsala universitet. Genus­historia är hennes specialområde och hon har bland annat forskat om våldtä...

Hans Hägerdal

Hans Hägerdal är docent i historia vid Linnéuniversitetet och är i första hand inriktad på politiska och kulturella förhållanden i Öst- och Sydösta...

Arne Kaijser

Arne Kaijser är professor i teknikhistoria vid KTH. Han är civilingenjör (F) och fi l.dr. från temainstitutionen vid Linköpings universitet. Han ha...

Lars Kvarnström

Lars Kvarnström är filosofie doktor i historia och lektor vid Linköpings universitet. I kapitlet ”Turistföreningar som berättare” lyfter han fram b...

Thomas Lindkvist

Thomas Lindkvist, född 1949, professor i historia, särskilt medeltidshistoria, vid Göteborgs universitet. Disputerade vid Uppsala universitet 1979...

Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia vid Lunds universitet. Hennes forskningsintresse rör kulturella och rättsliga perspektiv på fenomen s...

Ronny Pettersson

Ronny Pettersson är universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet med jordbrukets och skogsnäringens historia som viktigaste f...

Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet. Hennes specialområde är katolicismens historia i Norden, och hon har skrivit en ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer