Privatperson Logga in
Ingen bild

Claes Ericsson

Redaktör

Claes Ericsson är FD i musikpedagogik, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och gästprofessor vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Han disputerade 2002 på avhandlingen Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse, vilken handlade om grundskoleelevers syn på musikaliskt lärande i och utanför skolan. Efter disputationen har han slutfört tre större forskningsprojekt, något som också resulterat i tre böcker Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris där musiklärares syn på sin gärning diskuteras, En start för tänket en bit på väg som är en analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan samt Musikklassrummet i blickfånget som fokuserar vad som händer under lektionen. Monica Lindgren har varit medforskare i de två senare projekten och också medförfattare till böckerna. För närvarande arbetar Claes Ericsson tillsammans med Monica Lindgren med ett större forskningsprojekt: Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen.

Claes Ericsson är FD i musikpedagogik, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och gästprofessor vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Han disputerade 2002 på avhandlingen Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse, vilken handlade om grundskoleelevers syn på musikaliskt lärande i och utanför skolan. Efter disputationen har han slutfört tre större forskningsprojekt, något som också resulterat i tre böcker Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris där musiklärares syn på sin gärning diskuteras, En start för tänket en bit på väg som är en analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan samt Musikklassrummet i blickfånget som fokuserar vad som händer under lektionen. Monica Lindgren har varit medforskare i de två senare projekten och också medförfattare till böckerna. För närvarande arbetar Claes Ericsson tillsammans med Monica Lindgren med ett större forskningsprojekt: Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer