Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Anders Arnqvist

Kapitelförfattare

Anders Arnqvist, är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Sedan sin utbildning till förskollärare har han haft ett intresse för barns språkutveckling, ett intresse som senare kom att omfatta forskning kring förskolebarns skriftspråkliga utveckling. Under senare år har han också genomfört studier kring övergången mellan förskola och skola med särskilt fokus på kommuner som infört skolstart vid sex års ålder. Idag riktar han sitt intresse alltmer mot frågor som rör kravet på att förskolan och skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här utgör de nationella forskarskolorna för lärare och förskollärare, där han tillhör styrgrupperna, en betydelsefull satsning för att höja den veteskapliga grunden för lärares professionsutveckling.

Anders Arnqvist, är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Sedan sin utbildning till förskollärare har han haft ett intresse för barns språkutveckling, ett intresse som senare kom att omfatta forskning kring förskolebarns skriftspråkliga utveckling. Under senare år har han också genomfört studier kring övergången mellan förskola och skola med särskilt fokus på kommuner som infört skolstart vid sex års ålder. Idag riktar han sitt intresse alltmer mot frågor som rör kravet på att förskolan och skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här utgör de nationella forskarskolorna för lärare och förskollärare, där han tillhör styrgrupperna, en betydelsefull satsning för att höja den veteskapliga grunden för lärares professionsutveckling.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer