Sverige
Privatperson Logga in

Inspiratörer i förskolan

Här hittar du intervjuer med några av våra duktiga författare, föreläsare och andra inspiratörer inom förskola.

Kooperativt lärande tar steget in i förskolan

med Niclas Fohlin & Lisa Fohlin

Kooperativt lärande har under de senaste åren spridit sig som en löpeld i svenska klassrum. En av de drivande bakom utvecklingen är Niclas Fohlin, lärare och medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande och Kooperativt lärande i praktiken. Inspirerad av sin mans arbete började Lisa Fohlin tillämpa samma principer i sitt arbete som förskollärare, med fantastiska resultat. Och nu arbetar de tillsammans för att sprida idén om kooperativt lärande även för de yngsta barnen. 

Läs hela intervjun

Naturvetenskap och teknik väcker nyfikenhet i förskolan

med Per Dahlbeck

Att ta till vara på barnens frågor och att skapa rika miljöer som väcker nyfikenhet på vår omgivning – det är ett par av nycklarna till att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik i förskolan. Det menar Per Dahlbeck, som tillsammans med Karin Nilsson samlat ett antal förskolepedagogers berättelser och exempel i boken Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik.

Läs hela intervjun

Hon höjer sin röst för språkstimulering i förskolan

med Elvira Ashby

Under åren som logoped har Elvira Ashby fokuserat mycket på omgivningens betydelse. Föräldrar och pedagoger på förskolan har en mycket viktig roll att spela i språkutvecklingen, särskilt när den är avvikande eller försenad. Men språkstörningar är inte alltid så lätta att se.

Läs hela intervjun

Barnens rätt börjar i förskolan

med Fanny Davidsson

Redan som tonåring hade Fanny Davidsson ett stort intresse för mänskliga rättigheter i allmänhet och barnkonventionen i synnerhet. De senaste åren har hon fokuserat alldeles särskilt på våra allra minsta medborgare. Med lekfullhet och konkreta exempel vill Fanny sätta barnens rättigheter i fokus på Sveriges förskolor.

Läs hela intervjun

Tidig litteracitet ger försprång i skolan 

med Liv Gjems

Forskning visar att ordförrådet hos 4-åringar är en avgörande faktor för hur bra barnen klarar sig i skolan längre fram. Och Liv Gjems menar att redan vardagssamtalen med ett-åringar på förskolan är en viktig grund för god språkutveckling.

Läs hela intervjun

RUS – för trygga relationer i förskolan

med Tuula Torro och Camilla Lindgren

Att göra barn trygga är förskolans viktigaste uppgift och att jobba strukturerat med relationer är förutsättningen. Det menar förskollärarna Tuula Torro och Camilla Lindgren som med sitt RelationsUtvecklingsSchema (RUS) vill höja statusen på det tysta hantverket i förskollärarens arbete. 

Läs hela intervjun
Produktbild

Traumamedvetenhet i förskolan 

med Anna Hellberg

Barn som varit eller är utsatta för svåra påfrestningar, har vi i förskolan inte haft så mycket teoretisk kunskap att luta oss tillbaka på när vi väljer vilka metoder och förhållningssätt vi ska använda, säger Anna Hellberg.

Läs hela intervjun

En hjärnsmart väg till bättre relationer 

med Anette Prehn

Amygdala. Frontallob. Neuroplasticitet. Med modern teknik kan vi kartlägga allt mer av våra hjärnors delar och funktioner. Men vad betyder det för vår vardag? Anette Prehn brinner för frågan om hur hjärnans egenskaper påverkar våra beteenden. Inte minst i relationen mellan vuxna och barn.

Läs hela intervjun

Se styrkan, inte bara svårigheterna 

med Anna-Carin Håkansson

Att ett barn är så mycket mer än sina problem är en av huvudteserna i utbildningen ”Utgå från styrkorna i mötet med nyanlända barn och deras föräldrar”. Under utbildningen får du som förskolepedagog möjlighet att integrera ny kunskap med egna erfarenhete.

Läs hela intervjun

Visst fungerar Grej of the Day i förskolan?

med Micke Hermansson

Lärare i grundskolan använder Micke Hermanssons mikrolektioner Grej of the Day runt om i landet och vittnar om ett ökat engagemang och kunskapstörst hos eleverna. Men kan man nå samma resultat med GOTD i förskolan? 

Läs hela intervjun

Digital utveckling i förskolan

med Elisabet Steglin-Wahlström

Om pedagogerna arbetar smart och digitalt får de mer tid tillsammans med barnen och därigenom högre kvalitet i verksamheten. Det menar Elisabet Steglin-Wahlström som är förskolechef i Nacka. 

Läs hela intervjun

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer