Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

RUS – för trygga relationer i förskolan

Att göra barn trygga är förskolans viktigaste uppgift och att jobba strukturerat med relationer är förutsättningen. Det menar förskollärarna Tuula Torro och Camilla Lindgren som med sitt RelationsUtvecklingsSchema (RUS) vill höja statusen på det tysta hantverket i förskollärarens arbete.

 

Alla kan vi vara överens om att förskolan är en viktig arena för barns tidiga relationsutveckling. Det är i förskolegruppen kompisar möts, språket tränas och barnet bildar relationer med andra vuxna än mamma och pappa. Därför är också relationsaspekterna av förskolans verksamhet viktiga att dokumentera och utveckla på ett strukturerat sätt. Det är utgångspunkten för det arbete som Tuula Torro och Camilla Lindgren bedrivit i snart tjugo år, ett arbete som hittills resulterat i både föreläsningar, artiklar och boken Pedagogens tysta kunskap.

– Enligt oss är förskolans viktigaste uppdrag att vara rolig, trygg och utvecklande för barnen, säger Tuula och Camilla. Vi som jobbar i förskolan kan väldigt mycket om hur man skapar goda relationer, men vi pratar sällan om det. Det är en tyst kunskap som behöver lyftas upp och sättas ord på.

Tuula Torros och Camilla Lindgrens arbete startade redan år 2000. På den tiden var de anställda som förskollärare inom Stockholm Stad och deltog i ett projekt tillsammans med Bo Sundblad, skapare av LUS (läsutvecklingsschema för skolan). Målet med projektet var att utveckla förskolan i linje med övergången från regelstyrning till målstyrning och utvecklingsmodeller.

– Vårt intresse i projektet hamnade snabbt på relationer och trygghetsskapande, berättar Tuula och Camilla. Och vi insåg att vi måste hitta konkreta arbetsmodeller för de här aspekterna av förskoleverksamheten. Som LUS, fast för frågor som konflikter mellan barn, att vara trygg på gården och be fröken om hjälp.

Resultatet av Tuulas och Camillas arbete blev RelationsUtvecklingsSchemat RUS. Helt enkel en formaliserad modell för att observera, dokumentera och utvärdera barnens utveckling vad gäller trygghet och relationer i förskolan. Kärnan är en loggbok där barnets vardag på förskolan dokumenteras utifrån fyra perspektiv; relationen till pedagogerna, trygghet i miljön, relationen till andra barn och förmåga till att benämna världen. Dokumentationen kan sedan användas som utgångspunkt för diskussion, på individnivå men även för hela barngruppen.

– RUS är framförallt tänkt som ett internt arbetsdokument. Det är ett sätt att lyfta blicken och se till verksamheten som helhet, snarare än att problem med relationer blir till kritik av enskilda kollegor. Från ”nu måste du” till ”nu måste vi”. RUS kan också vara ett hjälpmedel vid tunga samtal med föräldrar om att deras barn till exempel är utanför eller hamnar i konflikter.

Tuula och Camilla ser också ett behov av att ge relationsbyggande en högre status redan i utbildningen. De betonar att problem i barngruppen alltid är pedagogernas ansvar, inte barnens.

– Vi måste bli bättre på att förmedla kunskapen om att skapa trygga barn redan i förskollärarutbildningen. Annars riskerar våra blivande förskollärare att drabbas av praktikerchock när de kommer ut. Och i värsta fall lämna yrket.

Ett antal svenska kommuner arbetar redan idag med RUS i sin förskoleverksamhet och nyligen har modellen också gått på export. Till Japan. Snart ska 2 000 japanska förskolepedagoger få ta del av RUS och få verktyg att utveckla den japanska förskolekulturen.

Aktuell utbildning

Aktuell bok

Produktbild

Nyfiken på Tuula Torro och Camilla Lindgren?

Tuula Torro och Camilla Lindgren är verksamma förskollärare, författare och föreläsare. De driver tillsammans en förskola som bygger på RUS-modellen.