Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Naturvetenskap och teknik väcker nyfikenhet i förskolan

Att ta till vara på barnens frågor och att skapa rika miljöer som väcker nyfikenhet på vår omgivning – det är ett par av nycklarna till att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik i förskolan. Det menar Per Dahlbeck, som tillsammans med Karin Nilsson samlat ett antal förskolepedagogers berättelser och exempel i boken Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik.

 

Per Dahlbeck har många års erfarenhet från förskolans värld och arbetar idag som utvecklingspedagog i Malmö Stad och som universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö Universitet. I sitt arbete med att utveckla förskolan har han observerat vad han kallar en ”utvecklingsparadox”.

– Vi ser en allt större nyfikenhet vad gäller barns lärande ute på förskolorna. Samtidigt mår förskollärarna dåligt och det blir allt svårare att locka människor till yrket.

Enligt Per Dahlbeck är otydliga målformuleringar och överkrav på dokumentation en viktig del av problemet i dagens förskola. Den alltför hårda målstyrningen ställer sig i vägen för den kunskap som finns ute på förskolorna, menar han.

– Förskolans verkliga syfte är se undren som pågår bland barnen – och att uppmuntra driften och lusten att lära. Alla barn i förskolan ställer frågan: ”Vad vill ni med mig?” och vi vuxna ska svara: ”Vi är nyfikna på dig”. I mitt arbete vill jag bidra till att ge verktyg för det.

Ett resultat av den ambitionen är boken Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. I den har Per Dahlbeck och hans medredaktör Karin Nilsson samlat berättelser från förskolepedagoger som på olika sätt utforskat naturvetenskapliga och tekniska frågor tillsammans med barnen. Som en röd tråd finns balansen mellan förskolans dubbla lärandeuppdrag, det bestämda lärandet och det utforskande lärandet.

– Båda behövs och inget är mindre viktigt än det andra. Att lära sig om det kända, som fåglars och blommors namn, är något barnen har rätt till. Men de ska också uppmuntras till ett fritt provande och experimenterande där utforskandet står i centrum. Det finns ett flertal mål i förskolans läroplan med koppling till naturvetenskap som visar vikten av de här frågorna. Samtidigt kan det bli för mycket ”undervisning” i läroplanens skrivningar, säger Per Dahlbeck.

"Det gäller att lyhört fånga upp alla frågor och ta utgångspunkt i det som barnen går igång på."

I boken finns många exempel på både stora och små projekt som stimulerar förskolebarnens lärande inom naturvetenskap och teknik. Från fågelholksbyggen på gården och vattenexperiment till något så enkelt som att diskutera väder och temperaturer vid samlingen. Per Dahlbeck betonar vikten av att utgå från barnens intressen, men också att skapa en inne- och utemiljö på förskolan som väcker frågor och är rik på möjligheter att upptäcka saker.

–Jag tycker egentligen inte att man ska dela in världen i ämnen. Kunskap kommer från nyfikenhet och en rik förskolemiljö kan väcka den nyfikenheten. Sedan gäller det att lyhört fånga upp alla frågor och ta utgångspunkt i det som barnen går igång på.