Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Traumamedvetenhet i förskolan

– Barn som varit eller är utsatta för svåra påfrestningar, har vi i förskolan inte haft så mycket teoretisk kunskap att luta oss tillbaka på när vi väljer vilka metoder och förhållningssätt vi ska använda, säger Anna Hellberg Björklund. Det tomrummet vill boken Traumamedvetenhet i förskolan med tillhörande utbildning hjälpa till att fylla.

 

– De tre kärnområdena; trygghet, goda relationer samt reglering är avgörande för att ett barn som traumatiserats ska kunna delta i förskolans vardag och kunna ta till sig av det som verksamheten erbjuder, fortsätter Anna Hellberg Björklund, legitimerad psykolog, som är författare till boken och håller i utbildningar inom området.

Anna arbetar inom förskolan i Trelleborgs kommun och är blivande specialistpsykolog i pedagogisk psykologi med inriktning på förskolepsykologi. Alla som arbetar i förskolan kan ha nytta av boken, menar hon.

– Det finns många barn som av olika anledningar påverkas av stark stress och trauma – det kan handla om flykt, misshandel, övergrepp, svåra vårdnadstvister, psykisk ohälsa och missbruk, fortsätter Anna.

Hon förklarar hur sådana omständigheter kan påverka ett barns behov och utveckling och beskriver vad pedagogerna behöver fokusera på för att läroplanens intentioner också ska kunna gälla dessa barn. Utbildningen som är ett komplement till boken belyser genom filmklipp och många andra exempel bokens innehåll i förskolans vardag. För att intentionerna i läroplanen ska kunna genomföras och skapa förutsättningar för trygghet, utveckling samt lärande, behövs konkreta arbetssätt som är viktiga för barn i utsatthet, säger Anna.

Att döma av folks reaktioner är boken ett välkommet bidrag till förskolans kontext. ”Äntligen!” har Anna fått höra. ”Vi vet alldeles för lite i förskolan om hur trauma påverkar barn”, har andra sagt.

"Även om många pedagoger är intuitivt duktiga på att möta barn som har ett extra behov av lyhörd omsorg, kan boken förhoppningsvis ge en teoretisk förankring till ett redan pågående arbete. Jag hoppas också att den ska väcka intresse och ge ny förståelse för hur vi kan anpassa lärmiljöerna till särskilt utsatta barns behov, fortsätter hon."

Kunskapen om traumateori utvecklas ständigt och länkas ihop med andra områden, såsom det utvecklingspsykologiska fältet. Kunskapen om hur man skapar läkande vardagsmiljöer, där barnet spenderar den största delen av sin tid, ökar ständigt och ger hopp eftersom man ser hur viktiga dessa kontexter är. Förskolan är en oerhört viktig arena för läkning och återhämtning för barn i utsatthet, förutsatt att den håller en hög kvalitet med god omsorg och förståelse för trauma.

– Bokens och utbildningens ambition är att stärka pedagogernas tillit och tilltro till hur viktiga de är för barn i allmänhet men för utsatta barn i synnerhet. För många barn som kommer från sämre förutsättningar har förskolan potential att spela en oerhört viktig roll för barnens möjligheter till en god och hälsosam utveckling. Denna chans är vi skyldiga att ta tillvara i en likvärdig förskola för alla, avslutar Anna.