Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Barnens rätt börjar i förskolan

 

Redan som tonåring hade Fanny Davidsson ett stort intresse för mänskliga rättigheter i allmänhet och barnkonventionen i synnerhet. De senaste åren har hon fokuserat alldeles särskilt på våra allra minsta medborgare. Med lekfullhet och konkreta exempel vill Fanny sätta barnens rättigheter i fokus på Sveriges förskolor.

Globala frågor och mänskliga rättigheter har alltid haft en stor plats i Fanny Davidssons liv. Redan i gymnasiet höll hon utbildningar för andra ungdomar om barnens rättigheter. Och 1999, när barnkonventionen fyllde 10 år, anordnade hon och kompisar en manifestation i Linköping för att uppmärksamma jubileet.

Och så har det fortsatt. 2007 började Fanny arbeta heltid som konsult med utbildningar och metodutveckling för skola, förskola och föreningslivet, där mänskliga rättigheter och värdegrundsfrågor stod i fokus. Idag arbetar hon som projektledare för Barnombudsmannens kunskapslyft Barnrätt i praktiken och har skrivit mer än 20 artiklar och en bok om barns rättigheter.

"Jag vill hjälpa förskolorna att bryta ner barnkonventionen till konkreta frågor att arbeta med, på ett lekfyllt sätt."

– Alla människor är rättighetsbärare, från det vi föds och hela livet. Det är lätt att glömma bort att även en två-åring har rätt till delaktighet och få vara med och forma sin tillvaro. Därför måste vi föra in rättighetsperspektivet redan på förskolornas småbarnsavdelningar.

Det finns också en skyddsaspekt i att ge barn kunskap om sina rättigheter, menar Fanny Davidsson. Barn utsätts ständigt för risk för diskriminering och andra rättighetskränkningar, på förskolan och i familjen. Som motkraft är det viktigt att ge barnen kunskap.

– Barnen behöver lära sig vad vuxna och andra barn får och inte får göra mot dem. Det kan vara barn som säger ’Jag tror inte att mamma vet att man inte får slå barn’.

En viktig förändring när förskolans läroplan reviderades år 2018 var att barnrättsperspektivet stärktes. Lpfö 18 tydliggör att förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

För att leva upp till det krävs ett genomgripande barnrättsperspektiv som genomsyrar hela förskolan.

"Det handlar om tid för reflektion, samtal i arbetsgruppen och att se på verksamheten genom barnrättsglasögon. Hur kan vi till exempel arbeta mer normkritiskt och öka delaktigheten? Men också om att få verktyg för att göra arbetet lekfullt och lustfullt."

I sin bok Lekande rätt – en förskola för barnets rättigheter ger Fanny Davidsson exempel på konkreta övningar för att förmedla barnkonventionens principer. Det kan vara att låta barnen rita teckningar om sina rättigheter eller spela upp scenarion med dockor för att kunna diskutera hur kränkningar kan förebyggas. Men också att läsa helt vanliga sagoböcker utifrån rättighetsperspektivet.

– Det viktiga är att ha en lyhördhet kring de här frågorna. Jag möter ofta stor nyfikenhet bland förskolepersonalen. När man väl pratar om det slutar det inte sällan med konstaterande att ’så bra, det här gör vi ju redan’. Det är en viktig känsla att ha med, men också att inte blunda för de delar av verksamheten där barns rättigheter behöver stärkas.