Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Hon höjer sin röst för språkstimulering i förskolan

Högläsning om snicksnacksnoken Sickan, tecken som stöd och vardagliga samtal. Det är några tips logopeden och författaren Elvira Ashby har för att stimulera barns språkutveckling i förskolan.

 

– Att vara logoped måste vara det roligaste jobbet som finns, säger Elvira Ashby. Barns språkutveckling är en enormt spännande process med många dimensioner. Det första man tänker på är kanske uttalsträning av ljud som s och r. Men i mitt jobb ingår också saker som att utveckla språkförståelse, stimulera ordförråd och lära barn med autism vad det överhuvudtaget betyder att kommunicera med språk.

Under åren som logoped har hon också fokuserat mycket på omgivningens betydelse. Föräldrar och pedagoger på förskolan har en mycket viktig roll att spela i språkutvecklingen, särskilt när den är avvikande eller försenad. Men språkstörningar är inte alltid så lätta att se.

Det krävs ett medvetet förhållningssätt att skilja på ett barn som behöver språkträning och ett som bara är tystlåtet. Och det behövs rätt verktyg.

– Som logoped skickar jag alltid med material som övningar och spel hem. Men det är inte alltid de används. Det väckte tanken på att skriva spännande barnböcker som också tränar uttal. Samtidigt var jag mammaledig med en bebis som ville amma hela tiden – och passade på att skriva under tiden.

Resultatet blev bokserien Snicksnacksnoken, med titlar som Rulle och raketen samt Faran vid fallna trädet. Varje bok fokuserar på ett ljud och stimulerar barnen att träna på uttalsautomatisering, det vill säga att uttala ljuden rätt utan att behöva tänka efter.

"Att bygga in språkträning i leken är ett enkelt sätt att stimulera. Jag brukade säga ’säg leka, leka, leka, så kittlar jag dig’ till min dotter som behövde träna på att uttala ’L’."

Ett annat hjälpmedel Elvira Ashby utvecklat är böckerna om Ajja & Bajja, för riktigt små barn. Här finns massor av ljudhärmande ord, lekar och möjligheter för barnet att säga efter. I böckerna finns också tecken att använda samtidigt som man pratar.

 

– Tecken är ett fantastiskt sätt att språkstimulera. Alla små barn använder tecken naturligt, som att lyfta händerna för ’ta upp mig’. Därför är det en bra brygga till att börja använda ord.

Att använda tecken och läsa böcker är ett par råd Elvira Ashby ger för att språkstimulera i förskolan. Annat hon vill lyfta fram är vikten av samtalet och ”låta mycket”. Barn är ständigt inställda på att lära och en stimulerande vardagsmiljö ger en naturlig inlärning.

"Som pedagog är det viktigt att ständigt prata med barnen. Och att medvetet introducera nya ord är ett bra sätt att utveckla barnens ordförråd."

– Man ska förstås aldrig prata över huvudet på barnen och alltid kolla att de förstår. Men också tänka på att prata lite mer komplicerat än vad barnet själv gör. Det uppmuntrar till utveckling.

– Barnen brukar älska att lära sig nya ord och använda tecknen, även de som inte behöver den extra träningen. Att inte kunna göra sig förstådd är det mest frustrerande som finns för ett barn. Om man kan kommunicera med andra med tecken och ord så behöver man inte skrika.