Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Se styrkan, inte bara svårigheterna

– att möta nyanlända barn och deras föräldrar

Att ett barn är så mycket mer än sina problem är en av huvudteserna i utbildningen ”Utgå från styrkorna i mötet med nyanlända barn och deras föräldrar”. Under utbildningen får du som förskolepedagog möjlighet att integrera ny kunskap med egna erfarenheter.

Ett av nyckelorden i utbildningen ”Utgå från styrkorna i mötet med nyanlända barn och deras föräldrar” utgår ifrån tanken om resiliens. Resiliens handlar om individens fömåga att hantera förändringar och utvecklas oavsett yttre påverkan såsom stress, motgångar och trauman. Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning och kursledare för utbildningen.

– De ensamkommande barnen är så mycket mer än att de ”bara” kommer som ensamkommande eller som flyktingar. Vad har de för styrkor? Vad har de för personlighet? Under kursen vill jag belysa hur viktigt det är att lägga fokus på dessa så kallade ”superkrafter”, istället för att enbart se problemen.

Förskolan – en idealisk arena
Utbildningen ger dig värdefull insikt om hur viktig du som förskolepedagog är för dessa barns utveckling, och hur mycket positivt som går att göra inom den dagliga förskoleverksamheten, utan att man behöver vara någon ”expert”.

– Förskolan med sina fasta rutiner, men som också ger stort utrymme till olika former av konstnärligt uttryck, är en idealisk arena för barn som mår dåligt att bearbeta sina erfarenheter på. Men det förutsätter självklart att förskollärarna har de verktyg som behövs för att kunna möta barnen på bästa sätt.

Att bli medveten om att man som förskollärare kan hjälpa men samtidigt inte själv kan ta på sig att hjälpa en hel familj, utan att det handlar om ett samarbete där bland annat elevhälsan och socialtjänsten är andra aktörer, är också viktigt menar Anna-Carin.

– Det handlar helt enkelt om att man som förskollärare ska ”hjälpa lagom mycket” och hålla sig inom sin profession, annars är risken att man själv blir utbränd. Här är det viktigt att kollegor hjälper varandra och håller uppsikt så att inte någon tar på sig för mycket.

Passar alla barn
Utbildningen är upplagd i form av föreläsning, workshop och samtal. Under kursen går ni igenom vad resiliens innebär, hur du som förskollärare kan hjälpa barnet att utveckla en känsla av kontroll, samt vad det innebär att utveckla mellanmänskliga färdigheter som stärker en känsla av kontroll över livet. Dessutom får du som deltagare med dig en hemuppgift med syfte att underlätta implementeringen av den nya kunskapen i verksamheten. Det exakta upplägget som passar just din förskolas behov skräddarsyr du som beställare i samråd med Anna-Carin.

– Målet är att du efter kursen ska få en bättre insikt i vad resiliens är och vilket bemötande som hjälper barnet mest. Min förhoppning är också att du ska känna dig stärkt i din roll som förskollärare och veta vilken fantastisk insats du kan göra. Även om kursen har fokus på nyanlända barn och deras familjer, är resiliens ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller bemötandet av alla barn.

Aktuell utbildningen