Läraren och yrkesetiken

Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Skickas följande arbetsdag

260 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Arbetet som lärare eller förskollärare är ett komplext och mångfacetterat sådant. I vardagen uppstår ofta situationer där läraren behöver ta ställning i etiska frågor. I denna bok problematiseras sådana frågor i förskole- och skolmiljö. Boken reser också ­frågor om och ger förslag på vilka kunskaper och förmågor lärare ­behöver utveckla inom det yrkesetiska området. Varje kapitel berör också lärares yrkesetiska principer, som formulerats av lärar­förbunden som stöd och vägledning för lärare. ...

Boken vänder sig till studenter och verksamma inom förskola och skola, både pedagoger och skolledare. Det här är en mycket användbar bok som kan användas både som diskussionsunderlag och för individuell läsning.

Information

Språk:

Svenska (special)

ISBN:

9789144120881

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39689-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

200

Författare

Sara Irisdotter Aldenmyr

Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning är främst inriktad mot lärares yrkesetik, etiska...

Airi Bigsten

Airi Bigsten är filosofie doktor i pedagogiskt arbete, verksam vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är riktat mot värdefrågor. Hon ...

Gunnel Colnerud

Gunnel Colnerud är professor emerita i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskning behandlar bland annat lärarprofessionen, främst lärar...

Marita Cronqvist

Marita Cronqvist är lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Hennes forskning riktar sig främst mot yrkesetik inom lärarutbildningen. Hon...

Anneli Frelin

Anneli Frelin är docent i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hon intresserar sig för lärares arbete och professionalitet, särskilt den relationella di...

Annika Lilja

Annika Lilja har en bakgrund som mellanstadielärare och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forsk...

Niclas Lindström

Niclas Lindström är filosofie doktor i etik och lektor i religionsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning berör bland annat värderingar och ...

Susanne Linnér

Susanne Linnér är filosofie doktor och lektor i pedagogik. Susannes forskningsintresse finns inom området professionsutveckling och lärande. Hon ha...

Lars Samuelsson

Lars Samuelsson är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning berör olika områden inom moralfilosofi, bland annat frågor om ...

Katarina Schenker

Katarina Schenker är lektor i idrottsvetenskap och verksam vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Hon är intres...

Berit Tofteland

Berit Tofteland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for Barne­hagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hun har bakgrunn ...

Anna Wistrand

Anna Wistrand är doktorand i didaktik vid Högskolan i Gävle/Uppsala universitet, med ett intresse för läraridentitet, relationell professionalitet ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer