En samtidig världshistoria (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

567 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

I denna globala historieskildring är det haven som är utsiktspunkterna, en spegling av att vår tids skiljelinjer mellan stater och länder är moderna uppfinningar. Utifrån havens roll som skiljande eller förenande behandlar boken världens historia med kulturmöten och de sociala villkoren i fokus. Boken betonar likheter och parallella drag mellan regioner och strävar efter att undvika ett eurocentriskt perspektiv. En samtidig världshistoria är kronologiskt uppbyggd. I varje del finns en översik...

Boken har ett nytt, fräscht perspektiv på historia och historieskrivning, där läsaren får bekanta sig med nya synvinklar som ger aha-upplevelser och förståelse för historiska sammanhang.

Författare

Maria Sjöberg

Maria Sjöberg är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hennes genushistoriskt inriktade forskning kretsar i vid mening kring 1500- och 16...

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel, född 1963, är docent i arkeologi vid Södertörns högskola. Under senare år har hennes forskning kretsat kring människors rörelser oc...

Ingela Wiman

Ingela Wiman, född 1950, är docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är förromersk...

Thomas Lindkvist

Thomas Lindkvist, född 1949, professor i historia, särskilt medeltidshistoria, vid Göteborgs universitet. Disputerade vid Uppsala universitet 1979...

Yvonne Svanström

Yvonne Svanström är universitetslektor och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hennes social- och urbanhistoriska forskning har...

Kim Salomon

Kim Salomon, Historiska institutionen, Lunds universitet, har skrivit flera större arbeten om politisk och social historia med fokus på 1900-talet.

Stefan Amirell

Stefan Eklöf Amirell, född 1968, är docent i historia vid Göteborgs universitet och forskare vid Lunds universitet. Huvuddelen av hans forskning ha...

Lars Berggren

Lars Berggren, född 1951, är professor i historia vid Lunds universitet. Huvudsaklig forskningsinriktning är modern social- och arbetarhistoria, me...

Louise Berglund

Louise Berglund, född 1966, är universitetslektor i historia vid Örebro universitet. Hon forskar om makt, religion och genus under medeltiden.

Per Cornell

Per Cornell är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet. Han har under ett flertal år arbetat med arkeologiska fältprojekt i Latinamerika. H...

Nils Blomkvist

Nils Blomkvist, född 1943, är professor emeritus i historia, särskilt medeltidens, vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Han är specialist på no...

Per Bolin

Per Bolin, född 1955, är professor i historia vid Södertörns högskola. Hans forskning rör sig inom socialhistoria, nationella identiteter och natio...

Östen Dahl

Östen Dahl, född 1945, är professor i allmän språk­­vetenskap vid Stockholms universitet. I sin forskning har han bland annat intresserat sig för g...

Elisabeth Elgán

Elisabeth Elgán, född 1959, är docent i historia och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon forskar om 1900-talets politiska historia o...

Christina Florin

Christina Florin, född 1938, professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen kretsar kring kön, klass oc...

Gunlög Fur

Gunlög Fur, född 1957, är professor i historia vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om kulturmöten och kolonialism under tidigmodern tid.

Bo Gräslund

Bo Gräslund, född 1934, är professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet. Han forskar bland annat om människans evolution, nordisk forntid...

Harald Gustafsson

Harald Gustafsson är professor i historia vid Lunds universitet. Hans forskning har rört sig kring förhållandet mellan undersåtar och överhet i det...

Jan Hjärpe

Jan Hjärpe, född 1942, är professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet. Han är religionshistoriker med särskilt intresse för religionsförä...

Martin Hårdstedt

Martin Hårdstedt, född 1968, är professor i historia vid Umeå universitet. Huvudsaklig forsknings­inriktning är militär och politisk historia under...

Hans Hägerdal

Hans Hägerdal är docent i historia vid Linnéuniversitetet och är i första hand inriktad på politiska och kulturella förhållanden i Öst- och Sydösta...

Anders Kaliff

Anders Kaliff, född 1963, är professor i arkeologi vid Uppsala universitet. Hans forskning har sitt främsta fokus på äldre religion och föreställni...

Birgit Karlsson

Birgit Karlsson, född 1952, är universitetslektor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Huvudsaklig forskningsinriktning är handel och ha...

Klas-Göran Karlsson

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet. Hans forskning är brett inriktad mot internationell samtidshistoria, särskilt Ry...

Kjel Knutsson

Kjel Knutsson, född 1951, är professor i arkeologi vid Uppsala universitet. Han forskar om materiell kultur och samhälle samt norra Europas pionjär...

Tore Linné Eriksen

Tore Linné Eriksen, född 1945, historiker och professor i utvecklingsstudier vid högskolan i Oslo och Akershus. Han har bakom sig omfattande forskn...

Audur Magnúsdottir

Auður Magnúsdóttir, född 1959, är universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning är nordisk, spe...

Hanna Markusson Winkvist

Hanna Markusson Winkvist, född 1970, är universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet. Hon forskar i huvudsak på ämnen som rör modern utb...

Lotta Mejsholm

Lotta Mejsholm, född 1973, disputerade i arkeologi år 2009 vid Uppsala universitet på en avhandling om barndom och begravningsritualer i samband me...

Mats Mogren

Mats Mogren, född 1955, FD i medeltidsarkeologi från Lunds universitet. Hans forskning inriktas på urbaniseringsfrågor, tidiga globaliseringstenden...

Elisabeth Nordbladh

Elisabeth Arwill-Nordbladh, född 1947, är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning är genusperspek...

Svante Norrhem

Svante Norrhem, född 1962, är professor i historia vid Umeå universitet och universitetslektor i historia vid Lunds universitet. Han forskar om tid...

György Nováky

György Nováky, född 1952, är universitetslektor i historia vid Uppsala universitet. Han har skrivit om kolonialhandel, produktion och förädling av ...

Kenneth Nyberg

Kenneth Nyberg, född 1971, är docent i historia vid Göteborgs universitet. Han forskar om naturalhistoriskt resande under 1700-talet i globalhistor...

Bo Persson

Bo Persson, född 1950, är universitetslektor i historia vid Stockholms universitet. Han har i sin forskning framför allt intresserat sig för social...

Mats Roslund

Mats Roslund, född 1957, är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Forskningen är inriktad på sociala identiteter och kulturell öve...

Barbro Santillo Frizell

Barbro Santillo Frizell, född 1948, är professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet. Hon forskar om olika aspekter av det ro...

Karin Sennefelt

Karin Sennefelt är professor i historia och verksam vid Stockholms universitet. Hon har tidigare skrivit om politisk kultur i Sverige under 1700-ta...

Hossein Sheiban

Hossein Sheiban, född 1963, är universitetslektor i historia vid Stockholms universitet. Han forskar om dels religionskritik i medeltida persisk li...

Birgitta Svensson

Birgitta Svensson, född 1948, innehavare av den Hallwylska professuren i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet. Hon forskar om ma...

Ida Östenberg

Ida Östenberg, född 1965, är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. Hon fo...

Johan Östling

Johan Östling, född 1978, docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer