Privatperson Logga in

Skolan, marknaden och framtiden

Skickas följande arbetsdag

263 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Sverige har genom det fria skolvalet och rätten till vinster i välfärden skapat ett av världens mest marknadsutsatta utbildnings­system. Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i ­dagens diskussion om skolan och dess utveckling, frågor som ­diskuteras i denna bok. I boken, en av de första som samlar forskare från olika ­discipliner som studerat marknadsori...

Budskapet är skarpt, brännande och paketerat i en välskriven och väldisponerad form.

All önskvärd bevisning finns i nu aktuella ”Skolan, marknaden och framtiden” (Studentlitteratur,en av de första böcker som samlar forskare från olika discipliner för att studera den unikt marknadsutsatta svenska skolan. Här visar en hel klass av landets ledande pedagoger, sociologer och statsvetare hur den extrema svenska skolmarknaden har gett ”ökad ojämlikhet, differentiering,samt deprofessionalisering av lärare och deras arbete”.

Information

Språk:

Svenska (special)

ISBN:

9789144119960

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39627-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

296

Författare

Andreas Fejes

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han forskar om vuxenutbildningens och fol...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Anna Ambrose

Anna Ambrose är fil.dr i barn och ungdomsvetenskap. Hennes forskningsintressen rör inkludering, jämlikhet samt hur alla elever ska få tillgång till...

Dennis Beach

Dennis Beach är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör till stor del utbildningspolitiska och utbildningssociologiska ...

Nihad Bunar

Nihad Bunar är docent i sociologi vid Stockholms universitet och lektor vid Polishögskolan. Hans huvud sakliga forskningsintresse omfattar skol pol...

Sara Carlbaum

Sara Carlbaum är fil.dr i statsvetenskap och har en postdok vid Umeå universitet. Hennes forskning berör utbildningspolitik och statens styrning av...

Marie Carlson

Marie Carlson är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om utbildning, migration, genus, etnicitet, språk och identitetsfrågo...

Marianne Dovemark

Marianne Dovemark är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Där ingår hon i en forskningsmiljö med fokus på maktrelationer och demokratiskt ...

Håkan Forsberg

Håkan Forsberg är lektor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om sociala skillnader i utbildningssystemet med fok...

Martin Harling

Martin Harling är fil.dr i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör relationer mellan differentiering och jämlikhet, hur el...

Ann-Sofie Holm

Ann-Sofie Holm är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar främst på frågor om kön och utbildning, marknadiseringen...

Diana Holmqvist

Diana Holmqvist är doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I sin avhandling intresserar hon sig för org...

Magnus Hultén

Magnus Hultén (f. 1970), tekn.lic. och fil.dr i pedagogik. Hultén disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om naturvetenskapens...

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson, fil.dr i socialantropologi, är forskare på Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen om...

Sven-Eric Liedman

Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Han har i sitt författarskap under senare år bl.a. int...

Christian Lundahl

Christian Lundahl (f. 1972) är fil dr i pedagogik och professor vid pedagogiska institutionen, Karlstad universitet. Han har även ett lektorat vid ...

Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning har särskilt behandlat frågor om utbildningspolitik och sk...

Mattias Nylund

Mattias Nylund är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning, med utgångspunkt i läroplansteoretisk och utbildningssociologisk t...

Eva Reimers

Eva Reimers är docent i kommunikation och verksam vid Institutionen för Tematisk utbildning och forskning vid Linköpings universitet. För närvarand...

Anders Trumberg

Anders Trumberg är fil.dr i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Hans forskning berör i huvudsak hur elevers val av skola påverkar olika integra...

Viktor Vesterberg

Viktor Vesterberg är postdoktor vid Linköpings universitet. Hans forskningsintresse berör främst frågor om arbetsliv och utbildning i relation till...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer