Privatperson Logga in

Perspektiv på skolans problem

- vad säger forskningen?

Skickas följande arbetsdag

391 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Skolan är i kris. Skolan levererar inte det som önskas. Elever uppnår inte kunskapskraven och lärare är undermåliga. Dessa är några exempel på återkommande teman i en ofta förenklad samtida skoldebatt. Behovet av en mer nyanserad diskussion om komplexiteten i skolans problem är högst nödvändig.I Perspektiv på skolans problem identifierar ett flertal forskare problem som de menar att skolan i dag står inför. Det handlar bland annat om problem som rör demokrati, rasism, språkplikt, skolvåld, be...

Författare

Andreas Fejes

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han forskar om vuxenutbildningens och fol...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Majsa Allelin

Majsa Allelin är doktor i socialt arbete och verksam vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör segregationsprocesser utifrån klass oc...

Emma Arneback

Emma Arneback är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hennes forskningsfält är didaktik, läroplansteori och utbildningsfilosofi. I sin forskn...

Dennis Beach

Dennis Beach är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör till stor del utbildningspolitiska och utbildningssociologiska ...

Gert Biesta

Gert Biesta är professor i pedagogisk teori vid School of Education and Life-long Learning, vid Universitetet i Exeter, hedersdoktor vid Uppsala un...

Marianne Dovemark

Marianne Dovemark är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Där ingår hon i en forskningsmiljö med fokus på maktrelationer och demokratiskt ...

Silvia Edling

Silvia Edling är anställd som lektor i didaktik vid Uppsala universitet, men är för närvarande tjänstledig och arbetar som gästforskare på Högskola...

Tomas Englund

Tomas Englund har varit professor i pedagogik vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet och senast vid Örebro universitet. Hans...

Håkan Gustafsson

Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstads universitet, där han forskar i rättsteori, rättsfilosofi, rättssociologi och kritisk...

Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson, professor i pedagogik med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet, har sin bakgrund i folkbildningsverksamhet och har tid...

Eva-Marie Harlin

Eva-Marie Harlin är fil.lic. och universitetsadjunkt i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Hon arbetar med bland annat undervisning på...

Fredrik Hertzberg

Fredrik Hertzberg är doktor i etnologi och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskni...

Magnus Hultén

Magnus Hultén (f. 1970), tekn.lic. och fil.dr i pedagogik. Hultén disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om naturvetenskapens...

Malin Ideland

Malin Ideland är docent i etnologi och verksam som lektor vid Malmö högskola. Idelands forskningsintresse rör de diskursiva villkor som möjliggör o...

Sara Irisdotter Aldenmyr

Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning är främst inriktad mot lärares yrkesetik, etiska...

Thomas Johansson

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap. Han är verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikat...

Jan Jämte

Anders Jönsson

Anders Jönsson är fil.dr i pedagogik och anställd som lektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Han disputerade 2008 på avh...

Anna-Lena Kempe

Anna-Lena Kempe (f d Rostvall) är tillsammans med Staffan Selander redaktör för antologin Design för lärande. Hon disputerade 2001 på avhandlingen ...

Alli Klapp

Alli Klapp (f. 1968) är fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor vidHögskolan Väst. Hon disputerade 2008 med avhandlingen ”Grades and grade assign...

Gunnlaugur Magnússon

Louise Malmström

Louise Malmström är socialdemokratisk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet sedan 2002. Hon har en yrkesbakgrund inom folkbildningen och en gymnas...

Tommaso Milani

Tommaso M. Milani, FD, Associate Professor och Head of Department vid Department of Linguistics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Syd...

Judit Novak

Judit Novak är filosofie doktor i pedagogik och verksam vid Universitetet i Oslo. Hennes forskning är inriktad på empiriska studier av styrningen a...

Mattias Nylund

Mattias Nylund är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning, med utgångspunkt i läroplansteoretisk och utbildningssociologisk t...

Ylva Odenbring

Maria Olson

Maria Olson är professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes primära forsk...

Per-Åke Rosvall

Per-Åke Rosvall är doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Han undervisar i lärarutbildningen i ämnet svenska och då främst utifrån u...

Maria Rydell

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om flerspråkighet, interaktion och b...

Ingegerd Tallberg Broman

Ingegerd Tallberg Broman är senior professor i pedagogik vid Malmö universitet. Hon har bakgrund som psykolog och ämneslärare i psykologi och pedag...

Robert Thornberg

Robert Thornberg är professor i pedagogik och verksam på Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande...

Ásgeir Tryggvason

Johannes Westberg

Johannes Westberg (f. 1978), fil.dr i historia. Westberg disputerade 2008 vid Uppsala universitet på en avhandling om förutsättningarna för förskol...

Johan Öhman

Johan Öhman är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen vid detta universit...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer