Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Svalan Språkträning

Språkträning för nyanlända

Svalan Språkträning är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från första början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skolspråket och underlättar övergången till ordinarie undervisning.

Svalan Språkträning och Lgr22

Innehållet i Svalan Språkträning elevpaket 1–3 och de tillhörande lärarpaketen är väl anpassat till Lgr22. Här är några exempel:

  • I de digitala övningarna tränar eleverna på ord och begrepp samt att använda orden i skrift. Eleverna får också jämföra de svenska orden i textens ordlista med sitt modersmål. I texterna får eleverna träna på andra nyckelbegrepp som är kopplade till andra skolämnen.
  • Både elevbokens uppgifter samt lektionsplaneringarna i lärarhandledningens innehåller övningar där eleverna får träna på att sammanfatta innehållet i en text.
  • I lärarhandledningen presenteras förslag till hur man kan arbeta med rubrikerna ”Grammatiken” och ”Språket” till varje text

 

Elevpaket

Svalan Språkträning elevpaket består av en elevbok och ett digitalt läromedel.

I elevboken finns skolans olika ämnen representerade i texturvalet. Relevanta ord och begrepp tränas i ett naturligt sammanhang i en blandning av skönlitterära texter och sakprosa inom olika genrer.

I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på alla texter och få hjälp med uttal och prosodi. Dessutom finns det interaktiva övningar för ytterligare träning av ord och begrepp.

 

Lärarpaket

Lärarhandledningen ger dig som lärare stöd och tips i din undervisning. Man behöver inte ha utbildning i svenska eller svenska som andraspråk för att förstå och ha nytta av handledningen.

Till varje lärarhandledning medföljer digitala resurser som bland annat innehåller elevboken i digital form, med övningar och alla texter inlästa. Där finns även facit och diktamensövningar till elev­boken samt skrivmallar till de olika texttyperna.