Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Svalan Språkträning 1 Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Skickas följande arbetsdag

Svalan Språkträning är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skolspråket och underlättar övergången till ordinarie undervisning. Svalan Språkträning kan användas av nyanlända elever i förberedelseklass, i sva-undervisning, tillsammans med modersmålslärare eller i den ordinarie undervisningen. Serien består av tre böcker som motsvarar olika kunskapsni...

Läs mer

Svalan Språkträning är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skolspråket och underlättar övergången till ordinarie undervisning. Svalan Språkträning kan användas av nyanlända elever i förberedelseklass, i sva-undervisning, tillsammans med modersmålslärare eller i den ordinarie undervisningen. Serien består av tre böcker som motsvarar olika kunskapsnivåer. Elever i olika åldrar men på samma nivå kan därför arbeta med samma bok. Det finns en tydlig progression både inom och mellan böckerna. Gemensamt för de tre böckerna är att de vänder sig till de äldre eleverna i grundskolan (10 till 16 år) och att både innehåll och utseende är anpassat efter denna målgrupp. Svalan Språkträning och Lgr22 Innehållet i Svalan Språkträning elevpaket 1–3 och de tillhörande lärarpaketen är väl anpassat till Lgr22. Här är några exempel: • I de digitala övningarna tränar eleverna på ord och begrepp samt att använda orden i skrift. Eleverna får också jämföra de svenska orden i textens ordlista med sitt modersmål. I texterna får eleverna träna på andra nyckelbegrepp som är kopplade till andra skolämnen. • Både elevbokens uppgifter samt lektionsplaneringarna i lärarhandledningens innehåller övningar där eleverna får träna på att sammanfatta innehållet i en text. • I lärarhandledningen presenteras förslag till hur man kan arbeta med rubrikerna ”Grammatiken” och ”Språket” till varje text Texter inom alla ämnen Forskning visar att det tar 6-8 år för en nyanländ elev att lära sig skolspråket. Att så fort som möjligt ta sig an språkbruket inom skolans värld är därför en klok strategi. I Svalan Språkträning finns skolans olika ämnen representerade i texturvalet. Relevanta ord och begrepp tränas därför i ett naturligt sammanhang i en blandning av skönlitterära texter och sakprosa inom olika genrer. Läsa, lära nya ord och skriva Uppgifterna till texterna är indelade i tre olika kategorier; Läs och förstå, Förstå mer och Utveckla din svenska. I Läs och förstå tränas den grundläggande förmågan att förstå ord och text. I Förstå mer utvecklar eleven sin läsförståelse genom att svara på mer avancerade frågor, dra egna slutsatser, läsa mellan raderna eller använda de nya orden i andra sammanhang. Under rubriken Utveckla din svenska får eleverna uppdrag där de berättar eller skriver med kapiteltextens ord, ämne och genre som utgångspunkt. Eleverna får stöttning i skrivandet av de olika texttyperna genom att använda elevbokens text som utgångspunkt och gemensamma genomgångar. Inspelade texter och interaktiva ordövningar I det medföljande digitala läromedlet kan eleverna lyssna på hela boken, såväl texter som uppgifter, vilket är en stor hjälp för att lära sig uttal och prosodi. Dessutom finns det interaktiva övningar på fyra nivåer till varje text för ytterligare träning av ord och begrepp. Svalan språkträning 1 Den första boken Svalan Språkträning 1 är avsedd för de som ska börja lära sig det svenska språket men redan behärskar alfabetet. De inledande texterna introducerar grundläggande termer för elevens vardag kring sådant som bokstäver, siffror, familjen, klassrummet, schemat och skolans ämnen. Längre in i boken möter eleverna texter som anknyter till praktiska skolämnen såsom idrott, musik och bild och till skolans teoretiska ämnen t.ex. texter om Sverige och Norden, älgen och tvåflodslandet. Slutligen finns texter inom genrer som sms-meddelanden, brev och insändare.

Stäng
Läs mer om serien Svalan Språkträning
Information

Avsedd för:

Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9

ISBN:

9789144176222

Utgivningsår:

2016

Artikelnummer:

39220-BT01

Upplaga:

Första

Sidantal:

48

Digitalt läromedel

Licenstid:

12 mån
 ;