Sverige
Privatperson Logga in
Anette Jelvemark Nordqvist

Anette Jelvemark Nordqvist

En av författarna till Svalan Språkträning berättar om läromedlet och hur man kan arbeta med diktamen i sin undervisning.

Varför valde ni att ha med diktamensövningar i lärarpaketet?

Vi ville göra det enkelt för lärare och elever att öva med hjälp av färdiga meningar. Diktamen tränar flera viktiga färdigheter för andraspråkselever; lyssna och förstå, lyssna och skriva, lyssna och säga efter/härma språkmelodi och uttal.

Hur använder du dem i din undervisning?

Som lärare kan jag använda diktamensövningar på många sätt: som en kontroll av elevbokstexten, som ”flippat klassrum” där eleverna får öva på diktamensmeningar innan vi går igenom en ny text och som en parövning där en elev läser meningen och en annan skriver den.

Att stötta såväl nyanlända som lässvaga elever i läsförståelse i alla ämnen och i olika texttyper är Svalan Språktränings stora styrka.

Vad är Svalan Språktränings stora styrka?

Att stötta såväl nyanlända som lässvaga elever i läsförståelse i alla ämnen och i olika texttyper är Svalans stora styrka. Min erfarenhet är att arbete med läsförståelse på raderna, mellan raderna och bortom raderna är en viktig väg för framgång i grundskolan. Att hjälpa eleverna med mallar för de olika texttyperna i skolan är också en framgångsfaktor. Cirkelmodellen med goda exempeltexter, skriva tillsammans och till sist försöka själv har stöttat mina elever i deras förståelse för texttypernas olika uppbyggnad, särdrag och specifika ordförråd.

Läs mer om serien Svalan Språkträning

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer