Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Liza Greczanik

Tre snabba frågor till
Liza Greczanik

Läromedelsutvecklare med gedigen erfarenhet som lärare i svenska och svenska som andraspråk på högstadiet.

Hur använde du Svalan Språkträning med dina elever i språkval svenska?

Jag använde Svalan Språkträning på olika sätt, till exempel för att väcka elevernas förförståelse inför ämnesövergripande teman. Vid en fördjupning om antiken läste vi om antiken och kung Midas i Svalan Språkträning 2. På så sätt hade eleverna redan fått grundkunskaper i ämnet och bekantat sig med väsentliga begrepp när det var dags för större klassgenomgångar. Vidare använde jag Svalan Språkträning för att introducera nya texttyper för eleverna eller för att arbeta fokuserat med läsförståelse och ordinlärning.

Vilka fördelar ser du med att använda Svalan Språkträning i språkvalsundervisningen?

En av de stora fördelarna är upplägget. Ett kapitel i Svalan Språkträning är precis lagom för en språkvalslektion. Vi hinner inleda, genomföra och avsluta arbetet med en text. En annan fördel är läromedlets struktur. Kapitelmönstret är genomgående i hela boken vilket eleverna känner sig trygga med.

Hur använda du det digitala läromedlet?

Arbetet med texten fördjupas med det digitala läromedlets hjälp. Här kan man till exempel öva vidare på orden och lyssna på texterna.

Läs mer om serien Svalan Språkträning