Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Favorit matematik 1-3

Låt beprövad erfarenhet bli din favorit!

Favorit matematik är Sveriges mest använda matematikläromedel. Det här är serien som låter eleverna arbeta tillsammans men ändå differentierat. Serien är Sveriges favorit av många anledningar. En av dem är den tydliga strukturen och elevernas goda resultat, som framhålls av både finska och svenska lärare som två viktiga faktorer när de år efter år väljer Favorit matematik till sina klasser. När eleverna känner igen arbetsgången och vet vad som förväntas av dem blir det enklare att fokusera på själva matten. 

Titta på Favorit matematiks struktur.

Favorit matematik har även unika, kompletterande lärarhandledningar för stödinsatser och specialundervisning.


Tillsammans med ändå differentierat

Elevpaketen finns i två nivåer, Favorit matematik och Mera Favorit matematik. De båda nivåerna har samma lektionsinnehåll och du som lärare håller gemensamma genomgångar vilket gör att de olika nivåerna kan användas parallellt i klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Inom de två nivåerna finns också möjlighet till differentiering genom sidorna Öva och Pröva som båda innehåller extrauppgifter kopplade till varje lektion.

Se exempel på likheter och skillnader i Favorit matematik och Mera Favorit matematik.

Mitt lärande – återkoppling och reflektion

Häftet Mitt lärande som ingår i alla elevpaket för åk 1 – 3 är en möjlighet för dig som vill ge återkoppling och göra eleverna medvetna om sitt eget lärande. Här finns proven med koppling till kunskapsmål, elevmatriser och lärardokumentation.


Laborativt material – synliggör matematiken

Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt tvådimensionellt material som passar innehållet för terminen. Det laborativa materialet hjälper eleven att få förståelse och gå från konkret till abstrakt tänkande.

Digitalt läromedel

I det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse. Lektionens innehåll presenteras i en genomgångsfilm som kan användas inför lektionen eller som repetition. Här finns också övningar som tränar de metoder och begrepp som är lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar.

Nyhet! Lärarpaket för extra stöd

Det mest underbara med att vara lärare är att se när barnen lyckas och när jag kan hjälpa dem framåt.

Lyssna på vad Hedvig tycker om sin mattebok

Åk 1 - Elev

Åk 1 - Lärare

Åk 2 - Elev

Åk 2 - Lärare

Åk 3 - Elev

Åk 3 - Lärare