Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Favorit matematik Lärarpaket

Årskurs 1–6

favorit_lararhandledning_f-6 kopiera.jpg

Ditt stöd i klassrummet

Lärarpaketet ger dig allt material du behöver och mer därtill. Upplägget är alltid detsamma, vilket gör det lätt för dig att organisera och planera. Du kan använda lärarhandledningen som ett smörgåsbord och välja ut det du behöver för en varierad matematikundervisning. Här finns allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ matematikundervisning. Välj det som passar bäst för din klass! 

Flera resurser till varje lektion

Varje lektion i Favorit matematik består av fyra sidor och detsamma gäller för din lärarhandledning. Här hittar du alla de resurser som finns till varje lektion, så som frågor till samtalsbilden, huvudräkningsuppgifter och problemlösning. Under rubriken Tips kan det finnas förslag på lekar eller paruppgifter som kan kopplas till den aktuella lektionen.

Gemensam genomgång – differentierad träning

Du har samma lärarpaket oavsett vilket elevpaket dina elever har och undervisar gemensamt alla elever kring samma matematiska innehåll. Efter genomgången får eleven träna på sin nivå – differentiering kan ske både genom olika elevpaket och inom varje elevbok. 

Lärarpaketet består av tryckt lärarhandledning, digitala resurser och tryckta facit. Till den digitala lärarresursen ingår även lärarmaterial till den spelifierade färdighetsträningen Tomoyo. Tomoyo finns för dig med Favorit matematik i åk 1–6. Läs mer om Tomoyo >>

 

Lärarhandledningens digitala resurs

Med lärarhandledningens digitala resurs får du tillgång till massor av verktyg för din undervisning. Här finns bland annat samtalsbilder, elevböckerna, matematiska problem för den gemensamma problemlösningen och rikt illustrerade matteordlistor - allt redo för dig att använda vid helklassundervisning. Här finns också ramberättelser, samtalsbilder och problemlösningar som ger ingångar till matematiska samtal.

I den senaste upplagans digitala material har du också möjlighet till fortbildning när du själv väljer. I inslaget Forskning om…, har forskare skrivit texter som berör det senaste inom matematikdidaktik, begrepp och fakta samt progression och samband.

Förberedda digitala genomgångar – även som film

Genom den digitala resursen har du tillgång till förberedda genomgångar att använda i den gemensamma undervisningen. Introducera ett nytt moment, förklara begrepp, samlas kring lärorika uppgifter eller sammanfatta innehåll - tillsammans. Dessa genomgångar finns dessutom som film både i elevens digitala läromedel och i lärarens digitala resurs.

 

Lärarhandledning

Den tryckta lärarhandledningen innehåller lektionsplaneringar med förslag på arbetsgång, samtalsfrågor, huvudräkningsuppgifter, tips på aktiviteter, problemlösning och en kunskapsbank med teoribakgrund. Alla prov finns som kopieringsunderlag.

Nyhet! Kompletterande lärarpaket för extra hjälp

Fortbildning när du väljer

I lärarpaketets digitala resurs finns bland annat material för kompetensutveckling. Här hittar du bland annat inslaget Forskning om, som består av intressanta texter skrivna av forskarna Linda Ahl och Ola Helenius. Texterna berör matematikdidaktik, begrepp, fakta samt progression och samband. Fortbildning när du väljer!

Favorit matematik Lärarpaketåk 1–6

Favorit matematik Kompletterande lärarpaketÅk 1–5