Privatperson Logga in

Barnmedicin

Skickas följande arbetsdag

892 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Barnmedicin är en aktuell och heltäckande lärobok i pediatrik. Den är etablerad och uppskattad eftersom den är på samma gång fullständig och ändå förhållandevis kortfattad. Boken ger svar på de frågor som varje läkarstuderande möter, men vill också väcka intresse för att tränga djupare in i ett eller flera områden. Denna femte upplaga av boken täcker alltifrån akutpediatrik till socialpediatrik. Den behandlar hälsa hos svenska och nyanlända barn och pediatrik under fattigdomsförhållanden, oc...

Vill du veta mer?

Läs intervjun med redaktörerna Katarina Hanséus, Martin Jägervall & Mikael Norman.

Information

Illustratör:

Lena Lyons

ISBN:

9789144129563

Utgivningsår:

1999

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

6946-05

Upplaga:

Femte

Sidantal:

914

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

3 år

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Katarina Hanséus

Katarina Hanséus, docent, överläkare Barnhjärtcentrum Skånes universitetssjukhus, Lund.

Martin Jägervall

Martin Jägervall är överläkare vid barn- och ungdomskliniken, Region Kronoberg, Växjö.

Mikael Norman

Mikael Norman, professor, överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens barnsju...

Gösta Alfvén

Gösta Alfvén, docent vid Karolinska Institutet och smärtbarnläkare vid Martina Barnsjukhus. Han har arbetat speciellt med återkommande smärta och p...

Britt-Marie Anderlid

Britt-Marie Anderlid, docent, överläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.

Anders Aronsson

Henry Ascher

Henry Ascher är professor i folkhälsovetenskap samt docent och överläkare i barnmedicin. Han arbetar vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhä...

Irene Axelsson

Irene Axelsson, docent, överläkare Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Diana Berggren

Diana Berggren, docent, Öron-, näs- och halsenheten Institutionen för klinisk vetenskap Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Erik Bergström

Erik Bergström är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Han är specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård...

Sten-Erik Bergström

Sten-Erik Bergström, med.dr, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universtitetssjukhuset, Stockholm.

Mats Bjellerup

Mats Bjellerup, docent, överläkare, specialitetsföreträdare, Enheten för hudsjukdomar Helsingsborgs lasarett, Helsingborg.

Nina Björkander

Nina Björkander, specialistläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Margareta Blennow

Margareta Blennow, Med. dr, barnhälsovårdsöverläkare vid Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm.

Anna Bärtås

Annelie Carlsson

Annelie Carlsson, docent, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund.

Thomas Casswall

Thomas Casswall, docent, överläkare, Sektionen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Un...

Niklas Darin

Niklas Darin, docent, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Magnus Domellöf

Magnus Domellöf, professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Maria Elfving

Maria Elfving, med.dr, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Anders Fasth

ProfessorAvdelningen för pediatrikInstitutionen för kliniska vetenskaperSahlgrenska akademinGöteborgs universitetGöteborg

Björn Fischler

Björn Fischler, docent, överläkare, Sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitets...

Gun Forsander

Gun Forsander, med.dr, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Deborah Frithiof

Deborah Frithiof, överläkare i barn- och ungdomsmedicin Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Emma Goksör

Emma Goksör, med.dr, läkare, Avdelningen för pediatrik, Göteborgs universitet och Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Lars Hagenäs

Lars Hagenäs är barnläkare och docent i barnendokrinologi och verksam vid barnendokrinologiska enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han har sp...

Maria Halldin Stenlid

Gunilla Hedlin

Gunilla Hedlin är professor i barnallergologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetss...

Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm.

Ann Hermansson

Kate Himmelmann

Kate Himmelmann, docent, överläkare, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Lena Hjelte

Lena Hjelte, professor, överläkare, Stockholm CF-center och Enheten för pediatrisk lungmedicin och allergi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddi...

Anders Hjern

Anders Hjern är överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset www.sodersjukhuset.se/Om-SOS/Organisation/Verksamhetsomraden/ sachsska-barnsjukh...

Bruno Hägglöf

Bruno Hägglöf, professor, överläkare, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet, Umeå.

Lena Jacobson

Lena Jacobson är barnögonläkare med erfarenhet av synskadade barn från Tomteboda Resurscenter 1989–2003, och av kliniskt arbete som pediatrisk neur...

Annika Janson

Annika Janson, med.dr, barnläkare, DEMO-sektionen (diabetes, endokrinologi, metabola sjukdomar, obesitas), Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska...

Staffan Janson

Staffan Janson, gästprofessor, överläkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Uppsala. Hans forskning har huvudsaklig...

Bernadetta Kenic Majerczyk

Per Kogner

Inger Kristensson Hallström

Inger Hallström är leg. barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Hennes forskningsområd...

Hugo Lagercrantz

Hugo Lagercrantz är senior professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm och tidigare verksamhetschef för neonatologin vid Astrid Lin...

Lennart Landin

Lennart A. Landin, docent, Barnortopeden, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Synnöve Lindemalm

Synnöve Lindemalm, docent, barnläkare, klinisk farmakolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren, biträdande överläkare, Sektionen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolin...

Gustaf Ljungman

Gustaf Ljungman, docent, överläkare. Inst för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för barnonkologi, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Stefan Lundeberg

Stefan Lundeberg, med.dr, överläkare, Smärtbehandlingsenheten för Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jan-Eric Månsson

Jan-Eric Månsson, professor, Neurokemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Antal Németh

Antal Nemeth, professor Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset...

Ricard Nergårdh

Ricard Nergårdh, med.dr, specialistläkare, Centrum för metabola sjukdomar, CMMS, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, So...

Anna Nilsson

Anna Nilsson, docent, överläkare, Barnakutkliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Gill Nilsson

Agneta Nordenskjöld

Agneta Nordenskjöld, professor, överläkare, Inst för kvinnors och barns hälsa, barnkirurgiska sektionen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.

Magnus Nordenskjöld

Magnus Nordenskjöld, professor, överläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet,...

Anna Nordenström

Johanna Nordmark Grass

Per Nydert

Per Nydert, apotekare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ingrid Olsson

Ingrid Olsson, docent, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg.

Marianne Ors

Marianne Ors, med.dr, överläkare, Klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Lars Palm

Lars Palm, med.dr, överläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering vid Sektionen för neuropediatrik, barnmedicinska kliniken, Skånes unive...

Valéria Perez de Sá

Valeria Perez de Sá, med.dr, överläkare, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Sven Arne Silfverdal

Sven-Arne Silfverdahl, överläkare , lektor, Barnhälsovårdsenheten Norrlands universitetssjukhus och Enheten för pediatrik, Institutionen för klinis...

Lars Smedman

Lars Smedman, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Pernilla Stenström

Pernilla Stenström, med dr, överläkare. Verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård, barnkirurgiska sektionen, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Johan Svensson

Johan Svensson, med.dr, överläkare, Barnendokrinologiskt centrum, Verksamhetsområde Barnmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Lars Sävendahl

Lars Sävendahl, professor, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet, Stockholm.

Már Tulinius

Már Tulinius, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Kjell Tullus

Kjell Tullus, MD, PhD,FRCPCH, consultant paediatric nephrologist, Great Ormond Street Hospital for Children, London.

Paul Uvebrant

Paul Uvebrant, professor, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Aida Wahlgren

Anna Wedell

Anna Wedell, professor, överläkare, funktionsområdeschef, Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Göran Wennergren

Göran Wennergren är professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska un...

Tomas Wester

Tomas Wester, docent, överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Jacek Winiarski

Jacek Winiarski, professor, överläkare, Sektionen för hematologi, Barnmedicin 1 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Hudd...

Britt-Marie Ygge

Britt-Marie Ygge, docent, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer